1904. gada 7. jūlijā dzimis Jānis Hohbergs, latviešu fotoķīmiķis. 1923./24. mācību gada rudens semestrī iestājas Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes Ķīmijas nodaļā, kuru ļoti sekmīgi absolvējis 1933. gada pavasarī ar inženiera ķīmiķa grādu. No 1927. gada darbojās fotoķīmijas laboratorijā kā subasistents. No 1929. gada darbojās kā subasistents Fizikālās ķīmijas katedrā līdz 1933. gada rudenim, kad devās pildīt aktīvo kara dienestu. 1934. gada rudenī pēc virsnieku vietnieku kursu beigšanas ievēlēts par jaunāko asistentu Fizikālās ķīmijas katedrā. 1936. gadā ievēlēts par asistentu tajā pašā katedrā. Vadīja praktiskos darbus un seminārus fizikālajā ķīmijā un praktiskos darbus fotoķīmijas laboratorijā. 1939. gada janvārī komandēts uz Vāciju.