1731. gada 13. oktobrī Rīgā aptiekāra ģimenē dzimis Jakobs Benjamins Fišers (1731-1793). Viņš  studējis Kopenhāgenā un Upsalā, tātad, bijis pirmais akadēmiski izglītotais Rīgas dabaszinātnieks. J. B. Fišers izdevis Vidzemes dabas aprakstu Versuch einer Naturgeschichte von Livland – tā pirmais izdevums iznāca Leipcigā 1778.g., otrais, papildinātais izdevums Kēnigsbergā, 1791.g. Šajā darbā pēc K. Linneja izstrādātās sistēmas klasificēti augu, dzīvnieku un minerālu apraksti, sniegtas ziņas par Vidzemes ģeogrāfiskajiem apstākļiem, doti daudzu augu un dzīvnieku latviskie un igauniskie nosaukumi. Šis darbs tiek uzskatīts par sistemātiskas Latvijas dzīvās dabas pētniecības aizsākumu.  J. B. Fišers sarakstījis arī papildinājumus J. Ferbera Kurzemes dabas fizikālajam aprakstam (1784) un Rīgas brīvmūrnieku ložas "Pie zobena" („Zum Schwerdt”) vēsturi. Viņš izveidojis plašu biblioteku, kurā savācis senus dokumentus un citus muzejiskus priekšmetus, kā arī materiālus herbārijam.

Wikipedia - Jakobs Benjamins Fišers

“Tālākizglītības programmas “Bioloģijas skolotāja profesionālā pilnveide” izstrāde un aprobācija” - Jakobs Benjamins Fišers