1904. gada 7. augustā dzimis Arvīds Cīrulis, latviešu ķīmiķis. 1923. gada rudenī iestājies Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē, 1927. gada rudenī iestājies par papildu darbinieku Zemkopības ministrijā, kur strādājis pie augsnes analīzēm un mākslīgo mēslu kontroles. Ķīmijas fakultāti absolvējis 1931. gada pavasarī. Sākot ar 1930. gada 1. septembri bijis subasistents organiskajā un analītiskajā ķīmijā, no 1931. gada 15. novembra līdz 1932. gada 1. jūnijam asistenta vietas izpildītājs kvantitatīvajā analītiskajā laboratorijā, bet no 1932. gada 1. jūnija līdz 1934. gada 1. septembrim - subasistents pie profesora Valdemāra Fišera. 1934. gada 1. septembrī ievēlēts par jaunāko asistentu kvalitatīvajā analītiskajā laboratorijā (1935. gada rudenī turpat par asistentu), bet 1938. gada 1. septembra par vecāko asistentu kvantitatīvajā analītiskajā laboratorijā. Zinātniskā darba rezultātā atradis ap 40 jaunus kompleksus savienojumus organiskajā ķīmijā.

Timenote - Arvīds Cīrulis