1911. gada 4. decembrī dzimis Artūrs Brikmanis – Latvijas Universitātes Astronomiskās Observatorijas asistents. Studējis Latvijas Universitātes Matemātikas un dabaszinātņu fakultātes Matemātikas nodaļā (1928 – 1935), ieguvis matemātikas zinātņu kandidāta grādu. 1939. gadā viņu ievēlēja par jaunāko asistentu. A. Brikmanis vadīja studentiem praktiskos darbus astronomijā, darbojās laika dienestā un bibliotēkā. Līdztekus viņš strādāja par matemātikas un kosmogrāfijas skolotāju M. Milleres un M. Bekeres privātajās ģimnāzijās, kā arī 2. Rīgas arodu skolā. 1940. gadā publicējis zinātnisko rakstu “The Graphical and Analytical Results if Latitude and Longitude are Determined by the Method of Equal Altitudes”. Otrā pasaules kara laikā pieteicās Latviešu leģionā, bija 15. divīzijas 32. pulka štāba rotas sakaru vada komandieris, kritis kaujā.

ASTRONOMS UN KARAVĪRS INDRIĶIS ARTURS BRIKMANIS