1883. gada 4. oktobrī dibināta poļu studentu korporācija Welecja, kas, pretstatā Arkonia, uzņēma Rīgas Politehnikuma/Rīgas Politehniskā institūta pilsoniski un nacionāldemokrātiski noskaņotus poļu studentus. Welecja kopš 1923. gada 15. decembra pastāv cieša sadraudzība ar LU latviešu studentu korporāciju Talavija (dibināta pie Rīgas Politehniskā institūta 1900. gada 14. decembrī), par ko liecina Welecja locekļu regulāra 18. novembra gājiena apmeklēšana Latvijā kopā ar Talavija. Welecja un Rīgas Politehniskais institūts Polijai devis ķīmiķi, Polijas Valsts prezidentu Ignāciju Moscicki, kurš, par spīti autoritārisma vilnim Centrāleiropā un Austrumeiropā starpkaru laikā, spēja saglabāt šķietamu demokrātiju Polijā. Mūsdienās Welecja turpina darboties Polijā, uzņemot Varšavas tehniskās universitātes un citu Polijas universitāšu studentus.

Uzzināt vairāk:

https://www.lu.lv/muzejs/par-mums/zinas/zina/t/59254/

https://www.lu.lv/muzejs/par-mums/zinas/zina/t/46704/  

https://www.lu.lv/en/muzejs/par-mums/zinas/zina/t/48222/  

https://www.talavija.lv/