1924. gada 8. oktobrī dibināta latviešu studentu korporācija Fraternitas Vesthardiana, kas darbojās latviešu studentu korporācijas Selonija aizbildniecībā. Maza studentu korporācija, bet turpina aktīvi darboties, neskatoties uz sarežģīto situāciju.