2008. gada 25. jūlijā astronoms Ilgmārs Eglītis LU Astronomijas institūta Astrofizikas observatorijā ar Šmita teleskopu atklāja asteroīdu Nr. 352646. Aprēķini veikti sadarbībā ar Viļņas Universitātes Teorētiskās fizikas un astronomijas institūta darbinieku Kazimiru Černi. 2015. gada 5. janvārī asteroīdam piešķirts astronoma un metrologa, Latvijas Zinātņu akadēmijas pirmā goda locekļa Friča Blumbaha vārds. 352646 Blumbahs ir neliels galvenās asteroīdu joslas asteroīds, tā izmērs ir 1,5 km.

„BLUMBAHS” UN „CANDERS” – JAUNI MAZO PLANĒTU NOSAUKUMI

SAULES SISTĒMAS MAZO ĶERMEŅU UN AUKSTO ZVAIGŽŅU PĒTĪJUMS

Turpmāk Saules sistēmā riņķos mazās planētas “Blumbahs” un “Canders”