2008. gada 29. jūlijā astronoms Ilgmārs Eglītis LU Astronomijas institūta Astrofizikas observatorijā ar Šmita teleskopu atklāja asteroīdu Nr. 332530. Aprēķini veikti sadarbībā ar Viļņas Universitātes Teorētiskās fizikas un astronomijas institūta darbinieku Kazimiru Černi. 2015. gada 5. janvārī asteroīdam piešķirts Rīgā dzimušā kosmonautikas entuziasta un raķešbūves pioniera Frīdriha Candera vārds. 332530 Canders ir neliels galvenās asteroīdu joslas asteroīds, tā izmērs ir aptuveni 2 km.

332530 Canders. Vikipēdija

„BLUMBAHS” UN „CANDERS” – JAUNI MAZO PLANĒTU NOSAUKUMI

SAULES SISTĒMAS MAZO ĶERMEŅU UN AUKSTO ZVAIGŽŅU PĒTĪJUMS

NEAIZMIRSTAMĀS BIOGRĀFIJAS. Frīdrihs Canders Rīgā