1866. gada 14. decembrī dzimis Pauls Dauge, latviešu ķīmiķis. Studējis Rīgas Politehniskajā institūtā ķīmiju, iegūdams inženiera tehnologa grādu. Pēc studiju beigšanas no 1894. līdz 1917. gadam bijis asistents Rīgas Politehniskajā institūtā neorganiskās, organiskās, kvantitatīvās un kvalitatīvās analīzes laboratorijās. Laikā no 1908. līdz 1917. gadam lasījis arī analītiskās ķīmijas kursu lauksaimniecības nodaļas studentiem. Apmēram 10 gadus bijis “Chemisches Zentralblatt” un “Beilsteins Handbuch der Organischen Chemie” līdzstrādnieks. Uzbūvējis un vadījis stikla fabriku Latvijā. 1919. gada 17. septembrī Latvijas Universitātē Ķīmijas fakultātē ievēlēts par vecāko asistentu kvalitatīvās analīzes laboratorijā.