1926. gada 6. decembrī dzimusi Natālija Cimahoviča - Latvijas baltkrievu radioastronome, Dr. phys. (1970). Latvijas Zinātņu Akadēmijas Radioastrofizikas observatorijas līdzstrādniece (1955). Saules fizikas speciāliste, pētījumi par Saules radiouzliesmojumiem un to saistību ar ģeofizikāliem procesiem. Vairāku zinātnisku publikāciju un populārzinātnisku rakstu autore, "Zvaigžņotās Debess" redakcijas kolēģijas locekle (1964-1993). Aizgājusi pensijā, pievērsās latviešu un baltkrievu folklorai, piedalījās baltkrievu valodas un kultūras tradīciju saglabāšanas biedrības “Svitanak” pasākumos.

KOPŠ 1926. GADA 6. DECEMBRA...