1920. gadā šajā dienā notiek Latvijas Universitātes jauktā kora “Juventus” pirmais koncerts Rīgas II vidusskolas telpās kā Latvijas Augstskolas Akadēmiskais studentu koris.

Kora Juventus tīmekļa vietne

Latvijas Universitātes jaukta kora "Juventus" koncertizbraukumu liecības Latvijas Universitātes Muzejā

Virtuāla izstāde "Es kādreiz dziedāju korī Juventus"