1900. gada 14. decembrī dibināta trešā vecākā latviešu studentu korporācija Talavija, kurā uzņēma Rīgas Politehniskā institūta, vēlāk Latvijas Universitātes latviešu studentus. Šī studentu korporācija kopā ar latviešu studentu korporāciju Selonija veidoja Atsevišķās Studentu rotas kodolu Latvijas Neatkarības karā (1918-1920), pildīja sabiedriskās kārtības sardzes pienākumus 1918. gada 18. novembra Latvijas Republikas dibināšanas svētku aktā un goda sardzes pienākumus LU dibināšanas aktā Mazajā aulā 1919. gada 18. septembrī.

Vairāk uzzināt:

https://www.lu.lv/muzejs/par-mums/zinas/zina/t/46704/

https://www.lu.lv/en/muzejs/par-mums/zinas/zina/t/48222/

https://www.talavija.lv/