Plašāka informācija

Kurš filosofs Tu esi?


Katrā jautājumā izvēlies vienu no piedāvātajām atbildēm!
Daba ir ..........

Ar dvēseli apveltīts, saprātīgs dzīvnieks.
Mašīna, kurai jākalpo cilvēkam.
Ir atkarīga no mūsu iztēles.
Lieta, kas ir lielas cieņas vērta.
Cilvēka izziņas objekts.

Cilvēks ir ..........

Idejas atspulgs.
Domājoša lieta.
Sajūtoša būtne, kas apveltīta ar saprātu.
Zemes slimība.
Sabiedrības daļa.

3. Mūzika ir ..........

Augstākais mākslas veids.
Skaņas kas sagādā mums baudu un izraisa dažādas emocijas
Māksla kuras harmoniju es uztveru savā dzirdē
Mākslas pamats, kas izpauž pārpasaulīgo principu.
Ražošanas produkts.

4. Izglītība ir ..........

Cilvēkā jau mītošo zināšanu atcerēšanās.
Ceļš uz kaislību pārvarēšanu un patiesību.
Pieredzes uzkrāšana.
Jaunrades trūkuma un neizlēmības veicinātāja.
Ceļš uz brīvību.

5. Lieta ir ..........

Ideju pasaules ēna.
Matemātiska, materiāla substance.
Sajūtu un iespaidu tēls.
Dabas objekts.
Matērijas objekts.

6. Dievs ir ..........

Pasauli sakārtojošs spēks. ( Demiurgs.)
Augstākā pilnība.
Būtne, kuras eksistencei nav pietiekamu pierādījumu.
Miris.
Viltus laimi veicinoši maldi.

7. Tu uzskati, ka ..........

Cilvēks dzīvo valsts dēļ, nevis otrādi.
Viss ap tevi esošais un arī tu pats, iespējams, neeksistē.
Tieslietas ir riebīga darbošanās.
Nevis patiesība, bet maldi ir dievišķi.
Apziņa nenosaka dzīvi, dzīve nosaka apziņu.

8. Ētiska rīcības pamata ir ..........

Zināšanas par labo.
Valdīšana pār kaislībām.
Morālās jūtas vai simpātija.
Liekulība, bailes un vājums.
Brīvība un vienlīdzība.

9. Politika ir ..........

Pilnīgas dzīves un ideālas valsts nodrošināšanas līdzeklis.
Brīvības un taisnīguma mācība.
Veids kā nodrošināt sabiedrībai drošību un labklājību.
Varas izpausme.
Cilvēka darba un ražošanas spēju apliecinājums.

10. Māksla ir .........

Ēnu ēna jeb realitātes atdarinājums.
Kaut kas skaidrs un racionāls.
Subjektīvo jūtu un gaumes atspoguļojums.
Veids kā cilvēku padarīt par dzīvi apliecinošu būtni.
Viena no disciplīnām, kas ir pakārtota ražošanas attiecību kopumam.

11. Dvēsele ir ..........

Dievišķā daba cilvēkā.
Dieva tēls un līdzība.
Neiespējams dabas likumu pārkāpums.
„Mazais prāts.”
Melīga ilūzija.

Šis tests nepretendē uz akadēmisko precizitāti