TOP 10 zinātnē

Katru otro nedēļu Latvijas Universitātes (LU) portālā tiek publicēts TOP 10 zinātnē, pētniecībā un ārpus tās robežām.

Pēdējo trīs gadu laikā no 700 rakstiem visvairāk citēto 12 rakstu autori (LU Akadēmiskā departamenta pētniecības dati)

Web of Science datu bāzē no 2568 LU pētnieku publikācijām visvairāk citētā ir 2006. gada Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes (ĢZZF) profesores A. Briedes publikācija, kas citēta 589 reizes.

Pēdējo trīs gadu laikā no 700 rakstiem visvairāk citēto 12 rakstu autori ir:

Autori, kuri visvairāk publicējušies pirmās kvartiles žurnālos (Web of Science un LU Akadēmiskā departamenta pētniecības dati)

Pēdējo sešu gadu laikā Web of Science datu bāzē Latvijas Universitātei reģistrēti 975 raksti. No tiem desmit autori, kuri visvairāk publicējušies pirmās kvartiles žurnālos:

Patenti (LU Attīstības un plānošanas departamenta dati)

Pēdējos sešos gados LU pieteikti 39 jauni patenti, no tiem šobrīd tiek uzturēti 25. Desmit zinātnieki, kuri šajā laikā pieteikuši vairāk par diviem patentiem ir:

Monogrāfijas (LU Bibliotēkas dati)

Kopš 2008. gada LU sagatavotas 298 monogrāfijas. Visražīgākās bijušas PPMF ar  50 monogrāfijām, HZF - 36 un FMF -  35. Vismaz desmit autori vai kopā ar līdzautoriem šajā laikā  izdevuši vairāk nekā divas monogrāfijas. 

Zinātnieki ar ilgāko darbastāžu (LU Personāla departamenta dati)

Desmit zinātnieki ar ilgāko darbastāžu Latvijas Universitātē, kuri joprojām strādā:

Aizstāvēto promocijas darbu vadītāji (LU Akadēmiskā departamenta doktorantūras dati)

Pēdējo sešu gadu laikā (no 2008. – 2013. gadam)  Latvijas Universitātē aizstāvēti 716 promocijas darbi. Pēc vadīto promocijas darbu skaita darbu vadītāji ierindojas sekojošā secībā:

Publikāciju skaits (Web of Science un LU Akadēmiskā departamenta pētniecības dati)

Pēdējo sešu gadu laikā (no 2008. līdz 2013. gadam) Web of Science datu bāzē iekļauti 960 Latvijas Universitātes pētnieku raksti. Pēc publikāciju skaita autori ierindojas sekojošā secībā:

Desmit ražīgāko publikāciju kopskaits no LU publikāciju skaita veido vairāk nekā 17%.