LU Zinātniskās darbības attīstības atbalsta kārtība apstiprināta ar 20.04.2018 LU Rīkojumu Nr. 1/148.

Atbalstu šīs kārtības ietvaros piešķir tikai gadījumos, ja nav iespējams piesaistīt finansējumu no LU pamatstruktūrvienībām vai citiem finansējuma avotiem, piemēram, pētniecības projektiem.

Zinātniskās darbības attīstībai paredzētais LU finansējums 2018. gadā

LU atbalsts starptautisku projekta pieteikumu sagatavošanai ir 150 000 eiro/gadā.

Pārējo aktivitāšu atbalsta kopējais finansējums ir sadalīts pa ceturkšņiem.

2018. gada otrajā ceturksnī pieejamais kopējais finansējums:

  • Starptautisku zinātnisku pasākumu apmeklēšanai – 7 000 EUR*
  • Zinātnisku rakstu publicēšanai – 5 000 EUR
  • Zinātnisku pasākumu organizēšanai LU - 8 000 EUR
  • Zinātniskās darbības attīstības  (ZDA) projektiem -  30 000 EUR

Sīkāka informācija: 
Zinātnes departaments

Līga Daugaviete,

t. 67033878

e-pasts: liga.daugaviete@lu.lv

Raiņa bulvāris 19, 243. telpa

Informācija:

Latvijas Universitāte izsludina EFEKTĪVAS SADARBĪBAS PROJEKTU konkursu. 
Dokumentu oriģinālu papīra formā (Projekta iesniegums, Projekta partnera apliecinājums par dalību Projekta īstenošanā) iesniegšana līdz š.g. 8. oktobrim Raiņa bulvārī 19, 243. telpā (darba dienās plkst. 9.00 – 17.00) un elektroniski (pdf un word formātā) uz adresi: zd@lu.lv, tematā norādot : Efektīvas sadarbības projekts. 

Kontaktinformācija:

Inese Jurkovska 
inese.jurkovska@lu.lv , 67033880

Justs Dimants 
justs.dimants@lu.lv, 67033872