Eiropas Sociālais fonds (ESF) izveidots 1957. gadā, un tā mērķis ir veicināt nodarbinātību Eiropas Savienības dalībvalstīs, novērst visu veidu diskrimināciju un nevienlīdzību darba tirgū, kā arī attīstīt cilvēkresursus un veicināt informācijas sabiedrības izveidi.

ESF finansējums paredzēts šādiem pasākumiem:

  • vietējās nodarbinātības attīstībai, t.sk. aktīvas darba tirgus politikas izstrādei un veicināšanai, ilgtermiņa bezdarba novēršanai, ilgstošo bezdarbnieku integrācijas darba tirgū veicināšanai un jaunatnes profesionālās integrācijas atbalstīšanai;
  • līdztiesības nodrošināšanai starp sievietēm un vīriešiem nodarbinātības jomā;
  • vienlīdzīgu darba tirgus piekļuves iespēju veicināšanai visiem, īpaši pievēršoties sociālās atstumtības riska grupām;
  • apmācībām izglītības un konsultāciju sistēmas uzlabošanai, lai veicinātu mūžizglītību ar mērķi veicināt prasmīga, apmācīta un pielāgoties spējīga darbaspēka izveidošanos, jaunu darba vietu radošu uzņēmējdarbības apstākļu radīšanu un prasmju nostiprināšanu u. c..

2014. - 2020. gads

 

Vairāk informācijas:

2014-2020

ESF SAM 8.3.1.1.

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai

16. pasākuma "Sadarbība" 16.1. apakšpasākums "Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai" un 16.2. apakšpasākums "Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā.

Normatīvais regulējums apskatāms ŠEIT.

Pasākuma mērķis ir veicināt sadarbību lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un lauksaimniecības produktu (izņemot zivsaimniecības produktus) pārstrādē, lai risinātu šo nozaru praktiskās vajadzības, dodot iespēju izstrādāt jaunus produktus, procesus, tehnoloģijas un metodes, ieviešot tās praksē.

Pasākuma ietvaros projektu konkursu organizēšanu un projektu ieviešanas uzraudzību veic Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas var apskatīt ŠEIT. 

„Latvijas Universitāte 2018. gadā uzsākusi četru projektu īstenošanu par kopējo summu 189 997 EUR.”.

1. Siltumenerģijas efektivitātes uzlabošanas tehnoloģijas izstrāde segto platību veģetācijas perioda pagarināšanai, ESS2018/271, LU Ķīmiskās fizikas institūts; zinātniskais vadītājs Agris Auce;

Partneri: Latvijas Lauksaimniecības universitāte (vadošais partneris), SIA "Rītausma", SIA "Baltic Open Solution Center", SIA "A. Pundura Konsultāciju centrs";

Termiņš: 01.02.2018.-31.10.2020.

2. Probiotiķu iegūšana no siera un biezpiena suliņām un tālāka pielietošana uzlabotu polifunkcionālu biezpiena, ESS2018/282, LU MBI, zinātniskais vadītājs Armands Vīgants;

Partneri: AS "Cesvaines piens" (vadošais partneris), SIA "AISIS", ZS "Lejas Jēci"

Termiņš: 01.05.2018.-08.11.2019.

3. Ziemas ķiploku audzēšanas modernizācija drošas ražas ieguvei bioloģiskā saimniecībāESS2018/286, zinātniskais vadītājs Anita Osvalde;

Partneri: Vietalvas pagasta ZS "Lazdiņas" (vadošais partneris), Kokneses pagasta ZS "Mazkūlīši", Dārzkopības institūts;

Termiņš: 20.08.2018.-19.08.2020.

4. Brūkleņu Vaccinium vitis-idaea šķirņu pavairošanas un audzēšanas metodikas izveide, ESS2018/278, LU Botāniskais dārzs, zinātniskā vadītāja Signe Tomsone;

Projekta LAD reģistrācijas Nr.: 18-00-A01620-000011;

Partneri: z/s Kaigi, SIA Stādaudzētava Dimzas, Nodibinājums „Stādu un kūdras inovāciju fonds”;

Termiņš:  10.07.2018.- 30.11.2021.