1.1.1.2. "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts"

Latvijas Universitāte (LU) izsludina konkursu pēcdoktorantiem pieteikumu priekšatlasei Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” pētniecības pieteikumu atlases kārtas iesniegšanai Valsts izglītības attīstības aģentūrā (turpmāk tekstā – VIAA).

Pēcdoktorants priekšatlasei piesakās elektroniski, aizpildot pieteikuma formu.

Pēcdoktorantu  pieteikumu priekšatlases rezultātus paziņos LU mājas lapā  un pēcdoktorantam elektroniski uz iesniegumā norādīto epasta adresi 3(trīs) darbdienu laikā kopš komisijas lēmuma pieņemšanas.

Sīkāka informācija pa tālruni : 67033876, 67033879