1.1.1.2. "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts"

Latvijas Universitāte (LU) izsludina pēcdoktorantu pieteikšanos Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” pētniecības pieteikumu 3. atlases kārtas iesniegšanai Valsts izglītības attīstības aģentūrā (turpmāk tekstā – VIAA).

Pieteikšanās un pētniecības pieteikumu dokumentu sagatavošanas laiks – no 27.05.2019. līdz 28.06.2019.

Pēcdoktorants piesakās elektroniski, aizpildot pieteikuma formu un vienlaicīgi nosūtot uz e-pastu: pecdoktoranti@lu.lv aizpildītu un parakstītu LU struktūrvienības apliecinājumu (5.pielikums). Ja apliecinājums netiek saņemts, pieteikums tālāk netiek virzīts.

Pētniecības pieteikuma dokumenti saskaņā ar nolikumu jānosūta DOC vai DOCX formātā uz elektroniskā pasta adresi pecdoktoranti@lu.lv līdz 28.06.2019.

Nosūtāmie dokumenti:

1. pielikums. Pēcdoktoranta dzīves gājuma apraksts/CV pēcdoktorantu pieteikumu priekšatlasei LU (angļu valodā);

2. pielikums. Pētniecības tēmas pieteikuma zinātniskais apraksts /Research Project Proposal (angļu valodā);

3. pielikums. Pēcdoktoranta apliecinājums;

4. pielikums. Apliecinājums par sadarbību;

6. pielikums. Apliecinājums par LU nozares zinātniskā konsultanta atbalstu.

Lai nodrošinātu laicīgu piekļuvi POSTDOC sistēmai pilnā pētniecības pieteikuma sagatavošanai, piekļuves piešķiršana notiks regulāri (aptuveni reizi nedēļā).

Sīkāka informācija pa tālruni : 67033876, 67033879

Projekta mājas lapa

LU veic personas datu apstrādi pēcdoktorantu atlases, reģistrācijas un komunikācijas nodrošināšanas nolūkos. Papildu informācija: https://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/LU.LV/www.lu.lv/Dokumenti/Privatuma_politika.doc

Ja jums rodas jautājumi par personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar LU personas datu aizsardzības speciālistiem, rakstot uz e-pastu: datu.specialisti@lu.lv