• Angļu valoda profesionāliem mērķiem: finanses
 • Angļu valoda
 • Bengāļu valoda I
 • Hindi valoda I
 • Hindi valoda II
 • Hindi valoda III
 • Ievads Indijas klasiskajā mūzikā un tās filozofiskajā pasaules uztverē
 • Krievu valoda
 • Ķīniešu valodas apmācība (augstākais līmenis)
 • Ķīniešu valodas apmācība (sākuma kurss)
 • Latviešu valoda
 • Persiešu (farsi) valoda 1
 • Persiešu (farsi) valoda 4
 • Persiešu valoda II
 • Persiesu valoda III
 • Sagatavošanas kurss Pearson Test of English (PTE) General
 • Sanskrits I
 • Sanskrits III
 • Spāņu valoda
 • Vācu valodas kursi

Valodu kursus realizē:

HZF Lietišķās valodniecības centrs

LU Pirmsstudiju mācību centrs