Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē  sadarbībā ar Servantesa institūtu vairākas reizes gadā  rīko  spāņu valodas eksāmenu DELE. DELE ir Spānijā izstrādāts centralizēts spāņu valodas zināšanu un prasmju pārbaudes eksāmens. LU rīko DELE eksāmenu trijās sesijās: aprīlī, maijā un novembrī.  Eksāmenu var kārtot vienā no sešiem līmeņiem:  A 1–A2, B1–B2, C1–C2. Diplomus piešķir un izsniedz Spānijas Izglītības un kultūras ministrija un tās vārdā Servantesa institūta direktors.   

  • Eksāmenu iespējams kārtot nebraucot uz Spāniju
  • Eksāmena  saturs, forma, norise un vērtēšana ir izstrādāti sadarbībā ar Eiropas Padomes ekspertiem atbilstoši Eiropas Padomes noteiktajiem valodas prasmju  (ALTE 2.) līmeņiem.
  • Eksāmena rezultātus atzīsts visas Spānijas, Latīņamerikas un ES augstskolas un iestādēs
  • Eksāmena rezultāti ir diferencēti
  • Eksāmena rezultātus pārbauda centralizēti Spānijā
  • Iegūtie diplomi ir beztermiņa
  • Eksāmena paraugi un informācija atrodami internetā:  http://examenes.cervantes.es/dele/

Notiek bezmaksas kandidātu testēšana un tiek piedāvātas pasniedzēju konsultācijas. Eksāmenu kalendārs, pieteikuma veidlapa un cita noderīga informācija ir pielikumā (skatīt zemāk). 

Informācija un pieteikšanās: LU Dele Centrs, Rīgā, Visvalža iela, 4a, 322. telpa 
Tālr.: +371 67034930, 
Mob. 26 425474;  
e-pasts: diplomasdele@lu.lv vai alla.placinska@lu.lv

CENAS 2018:   A1 – 56 €, A2 – 67 €, B1 – 82 €, B2 – 90 €, C1 – 102 €, C2 – 116 €    

Eksāmena kalendārs un cenas

Informācijas spāņu valodā

Kā pieteikties

Pieteikuma veidlapa