Programmēšana un datortīklu administrēšana - pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma

Studiju programmas mērķis ir 2,5 gadu laikā sagatavot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju industrijā strādāt spējīgus speciālistus, kas ir gatavi apgūt jaunas tehnoloģijas strauji mainīgā vidē un var piedalīties lietojumprogrammu un informācijas sistēmu izstrādē vai datoru tīklu izveidē un datoru sistēmu administrēšanā.

Studiju programmas noslēgumā absolventi iegūst 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības diplomu un kvalifikāciju "Programmētājs" vai "Datorsistēmu un datortīklu administrators".

Programmā paredzēta prakse kādā IT organizācijā: starptautiskā uzņēmumā, valsts pārvaldē, jaunuzņēmumā u.c.

Pēc diploma un profesionālās kvalifikācijas iegūšanas ir iespēja bez konkur­sa turpināt studijas LU bakalaura studiju programmas "Datorzinātnes" 6. semestrī.

 

 

Programmā būs jāapgūst: programmēšana, datoru arhitektūra un datortīkli, matemātika, datu struktūras, algoritmi, datubāzes, operētājsistēmas u.c.

Pēc studiju programmas beigšanas studentiem ir ļoti plašas iespējas atrast darbu savā specialitātē, jo IT speciālisti ir pieprasīti darba tirgū gan Latvijā, gan ārpus tās robežām.

Programmas absolventiem ir iespēja bez konkur­sa turpināt studijas LU bakalaura studiju programmas "Datorzinātnes" 6. semestrī.

Pilna laika klātiene: 2,5 gadi (5 semestri)

Studiju maksa gadā - 2000 EUR

2018. rudens semestrī budžeta vietas - 40

Pirmā līmeņa profesionālās izglītības diploms un kvalifikācija "Programmētājs" vai "Datorsistēmu un datortīklu administrators"

Vidējā izglītība

Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:

CE latviešu valodā
CE matemātika

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:

gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā
gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā)
gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos

Priekšrocības: Latvijas valsts vai starptautiskās matemātikas vai informātikas (programmēšanas) olimpiādes vai Latvijas valsts skolēnu zinātniskās konferences informātikas sekcijas vai matemātikas sekcijas 1. – 3. pakāpes ieguvējiem 2018. un 2019. gadā; atklātās matemātikas olimpiādes 1. – 3. vietas ieguvējiem 2018. un 2019. gadā.

Vecākā metodiķe: ​Ārija Sproģe, tālrunis: 67034505, e-pasts: arija.sproge@lu.lv