Erasmus Mundus ir viena no Eiropas Savienības Mūžizglītības programma aktivitātēm.

Erasmus Mundus ir sadarbības un mobilitātes programma augstākajā izglītībā, kuras mērķis ir:

 • paaugstināt Eiropas augstākās izglītības kvalitāti;
 • izvirzīt Eiropas Savienību par pasaules izglītības izcilības centru;
 • sadarbībā ar „trešajām valstīm” veicināt starpkultūru sapratni un dialogu;
 • attīstīt „trešo” valstu augstākās izglītības telpu.

Erasmus Mundus programmu administrē Eiropas Savienības Izglītības, audiovizuālā un kultūras izpildaģentūra (Education, Audiovisual & Culture Executive Agency (EACEA)).

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sniedz informāciju nacionālā līmenī.

EACEA elektroniskā pasta adrese par Erasmus Mundus programmas jautājumiem: EACEA-Erasmus-Mundus@ec.europa.eu

Vairāk informācijas skatīt ŠEIT.

Erasmus+ 1. pamatdarbības aktivitāte:

Erasmus Mundus kopīgo maģistra studiju programmu īstenošana (Erasmus+ KA1 Joint Master Degrees)

Erasmus+ kopīgās maģistrantūras programmas ir izcilas kvalitātes kopīgās studiju programmas, kuras īsteno augsta līmeņa Eiropas augstskolu konsorciji. Programmas mērķis ir piesaistīt izcilākos studentus no visas pasaules un veicināt Eiropas augstākās izglītības izcilības atpazīstamību.

Latvijas Universitāte bija partneris vairākos Erasmus Mundus projektos:

Erasmus+ 1. pamatdarbības aktivitāte:

 • 2009–2016 MISOCO: Erasmus Mundus maģistra programma „Eiropas maģistrs starptautiskajā migrācijā un sociālajā kohēzijā”

LU Sociālo zinātņu fakultātes Socioloģijas nodaļa bija partneris starptautiskā konsorcijā, kas īstenoja kopīgu maģistra programmu „Eiropas maģistrs starptautiskajā migrācijā un sociālajā kohēzijā”. Studentiem bija iespēja studēt trīs Eiropas valstīs. Pirmajā studiju gadā studenti apguva teorētiskās pieejas un pētījumu metodoloģijas jautājumus Amsterdamas Universitātē (Nīderlande) un Deusto Universitātē (Spānija). Otrajā studiju gadā tika apgūti specializācijas kursi kādā citā konsorcija partneraugstskolā, kur arī tika izstrādāts maģistra darbs:  Dublinas Universitātē (Īrija), Latvijas Universitātē vai Osnabrikas Universitātē (Vācija). Papildus  bija iespējams daļu 3. semestra pavadīt Moldovas, Kanādas vai Peru Universitātēs.

Erasmus+ 2. pamatdarbības aktivitāte:

 • 2014–2018 LEADER (sadarbība ar Āzijas universitātēm)
 • 2012–2017 Aurora (sadarbība ar Krievijas universitātēm)
 • 2013–2017 AESOP (sadarbība ar Dienvidāfrikas universitātēm)
 • 2011–2015 Mover (Dienvidaustrumāzija).
 • 2010–2015 Triple I (Krievija)
 • 2009–2015 JoinEU-SEE (Rietumbalkānu valstis)
 • 2010–2014 CENTAURI (Centrālāzija)
 • 2010–2014 Lot 3b (Okupētās Palestīniešu teritorijas)

Eiropas Komisijā apstiprinātie Erasmus Mundus projekti piedāvāja iespēju pieteikties stipendijām arī tiem studentiem, pētniekiem, akadēmiskajam vai administratīvajam personālam, kuri studē vai strādā Universitātēs, kas nav šo projektu partneri. Studenti, pētnieki, kā arī akadēmiskais vai administratīvais personāls no Latvijas Universitātes uz šiem projektiem varēja pieteikties kā 2. mērķgrupa (Target group 2, TG2).

Erasmus Mundus kontaktpersona LU:

Sintija Maculeviča
Studentu servisu departamenta Mobilitātes nodaļa
Raiņa bulvāris 19, 125. telpa
Tel. nr.: 67033968
E-pasts: sintija.maculevica@lu.lv