Latvijas Universitātes Studiju attīstības un pārvaldības pilnveides programma (SAPPP) konkursa kārtībā aicina darbā VECĀKO EKSPERTU uz projekta “Labākas pārvaldības nodrošināšana Latvijas Universitātē” izpildes laiku (līdz 30.04.2021.).

Galvenie pienākumi:

 • Identificēt projektiem pieejamo finansējumu;
 • saskatīt, ierosināt un pamatot humanitāro, izglītības, sociālo un tiesību zinātņu nozaru vajadzībām LU atbilstošas projektu idejas, “piemeklēt” atbilstošus projektu uzsaukumu konkursus un ja nepieciešams, ārvalstu partnerus;
 • organizēt kvalitatīvu projektu pieteikumu sagatavošanu un uzraudzību saskaņā ar LR likumdošanā minētajiem nosacījumiem, valsts nacionālajām programmām, attīstības plāniem, pamatnostādnēm, valdības un ministriju izvirzītajām prioritātēm un politikas dokumentiem; LU attīstības plānošanas dokumentiem, atbilstoši saskaņotajam laika grafikam un kvalitātes kritērijiem;
 • nodrošināt pētniekiem konsultatīvu un metodoloģisku atbalstu projektu pieteikumu sagatavošanā;
 • nodrošināt projektu ieviešanu un sadarbībā ar projektu zinātniskajiem vadītājiem precizēt projektu aktivitātes, budžetu u.c., izstrādāt nepieciešamos līgumu grozījumus; kontrolēt projektu darba plānus, finanšu tāmes; koordinēt projektu iepirkumu plānošanu; nodrošināt projektu lietvedības organizēšanu; uzraudzīt projektu finansējuma izlietošanas atbilstību; koordinēt projektu pārskatu sagatavošanu u.c.;
 • uzturēt regulāru komunikāciju ar projektus uzraugošajām un atbildīgajām institūcijām;
 • nodrošināt informācijas sagatavošanu valsts institūcijām, aģentūrām u.c. ieinteresētām pusēm par savā kompetencē esošajiem notiekošajiem/ plānotajiem projektiem;
 • veidot un regulāri uzturēt regulāru sadarbību ar valsts institūcijām, pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām, pašvaldības struktūrvienībām, ES partneriem projektu ieviešanas un īstenošanas jautājumos;
 • regulāri piedalīties informatīvajos un izglītojošajos semināros par projektu vadīšanu, koordinēšanu un īstenošanu un nodrošināt ar projektiem saistītas aktuālas informācijas nodošanu atbilstošajam vadītājam;
 • uzturēt un atjaunot elektronisko datu bāzi par īstenotajiem un nākotnē plānotajiem projektiem/ to sagatavotības statusu.

Prasības:

 • Augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, prioritāri – vadības zinātnēs, ekonomikā, finanšu vadībā;
 • vēlama sertifikācija projektu vadībā;
 • vismaz 3 gadu pieredze projektu vadībā (pieteikumu sagatavošanā/ aktivitāšu īstenošanā/ uzraudzībā);
 • zināšanas par ES fondu projektu vadību, kā arī izpratne un spēja labi orientēties normatīvajos dokumentos;
 • izpratne par valsts pārvaldes un augstākās izglītības un zinātnisko institūciju darbību;
 • teicamas saskarsmes un prezentācijas prasmes;
 • spēja mācīties un strādāt mainīgā vidē;
 • prasme patstāvīgi organizēt un plānot savu darbu;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas; angļu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī;
 • augsta atbildība, uz rezultātu orientēta pieeja darbam.

Mēs piedāvājam:

 • Interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu profesionālā kolektīvā;
 • profesionālās izaugsmes iespējas;
 • atalgojumu no 1500 EUR mēnesī (bruto);
 • darbu projektā uz noteiktu laiku (līdz 30.04.2021.);
 • veselības apdrošināšanu;
 • citus LU darbinieku bonusus.

CV un motivācijas vēstuli ar norādi “Vecākais eksperts” lūdzam  līdz 19. novembrim sūtīt uz e-pasta adresi airita.brenca@lu.lv. Kontakttālrunis informācijai 25668055.

Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri tiks izvirzīti atlases otrajai kārtai.

Latvijas Universitāte informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi (leģitīmo interešu nodrošināšana) un iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Universitāte, e-pasts: datu.specialisti@lu.lv.