LATVIJAS UNIVERSITĀTE, reģistrācijas Nr. 90000076669, izsludina konkursu Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātē uz akadēmiskā personāla amata vietām:

- uz vienu vadošā pētnieka amata vietu – fizika un astronomija (darba uzdevumi)

- uz trim zinātniskā saistenta amata vietām – fizika un astronomija (darba uzdevumi1), (darba uzdevumi2), (darba uzdevumi3)

Darba samaksa 4.68 eur/h līdz 12.00 eur/h

 

Ar akadēmiskā amata darba uzdevumiem un konkursa pieteikumu noformēšanu atbilstoši Nolikuma par akadēmiskajiem un administratīvajiem amatiem Latvijas Universitātē” prasībām var iepazīties šeit:   

Pieteikšanās termiņš ir viens mēnesis no sludinājuma publicēšanas dienas.

Konkursam iesniedzamo dokumentu reģistrācija Latvijas Universitātes Personālvadības departamentā Raiņa bulvārī 19, 128. telpā, Rīgā, LV 1586.

Latvijas Universitāte informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi (leģitīmo interešu nodrošināšana) un iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Universitāte, e-pasts: datu.specialisti@lu.lv.

 

Papildu informācija pa tālr. 67033990.