LATVIJAS UNIVERSITĀTE, reģistrācijas Nr. 90000076669, izsludina atklātu konkursu uz Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes Produktivitātes zinātniskā institūta Latvijas Universitātes domnīca LV PEAK direktora/-es amatu.

 

Prasības direktora amata pretendentiem/-ēm:

 • Doktora zinātniskais grāds ekonomikā vai vadībzinātnē
 • Pētnieciskā darba stāžs ekonomikā vai vadībzinātnē vismaz 5 gadi
 • Administratīvā darba stāžs un vadības pieredze ne mazāka par 5 gadiem
 • Darba pieredze zinātnisko institūciju zinātniskajās padomēs
 • Pieredze pētniecības projektu sagatavošanā un vadīšanā

Institūta direktora darba uzdevumi:

 • organizēt un pārraudzīt Institūta darbu;
 • koordinēt Institūta darbu ar citām Fakultātes un LU struktūrvienībām, kā arī valsts un sabiedriskajām institūcijām un fiziskām personām ārpus LU;
 • sagatavot Institūta budžeta projektu;
 • pārvaldīt projektus, kas Fakultātē tiek realizēti pēc Institūta iniciatīvas un piesaistītajiem līdzekļiem;
 • koordinēt Institūta pētnieciskā darba virzienus un veidus ar Fakultātes realizētajām akadēmiskajām bakalaura, maģistra un  doktora studiju programmām;
 • sekot Fakultātes pētnieciskajam darbam ar citu Latvijas pētniecības institūciju aktivitātēm un veicināt integrētu pētniecības projektu realizāciju;
 • organizēt investīciju piesaisti pētnieciskajai darbībai.

Darba samaksa no 8.18 eur/h

Ar direktora darba uzdevumiem un konkursa pieteikumu noformēšanu atbilstoši "Nolikuma par akadēmiskajiem un administratīvajiem amatiem Latvijas Universitātē" prasībām pretendenti/-es var iepazīties šeit:   .

Pieteikšanās termiņš ir viens mēnesis no sludinājuma publicēšanas dienas.

Konkursam iesniedzamo dokumentu reģistrācija Latvijas Universitātes Personālvadības departamentā Raiņa bulvārī 19, 128. telpā, Rīgā, LV 1586.

Latvijas Universitāte informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi (leģitīmo interešu nodrošināšana) un iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Universitāte, e-pasts: datu.specialisti@lu.lv.

Papildu informācija pa tālr. 67033990.