Latvijas Universitātes kultūra

Latvijas Universitātē (LU) aktīvu mēģinājumu un koncertdarbību nodrošina 10 kori, pieci tautas deju kolektīvi, vīru vokālais ansamblis „Dancis”, senās mūzikas ansamblis „Canto”, Studentu teātris, Studentu pūtēju orķestris, folkloras deju kopa „Dandari” un keramikas studija „Vāpe”.

Kori

LU darbojas 10 kori. No tiem pieci ir jauktie kori – “Aura”, “Juventus”, “DeCoro”, “Dziesmu vara” un “Jubilate”. Trīs ir sieviešu kori – “Minjona”, “Latve” un “Balta”. Divi ir vīru kori – “Dziedonis” un Prezidiju konventa vīru koris.

Kā tradīcijām bagātākos var minēt jaukto kori “Juventus”, sieviešu kori “Minjona” un vīru kori “Dziedonis”. LU kori valsts mēroga skatēs vienmēr gūst atzinību un augstus rezultātus.

Deju kolektīvi

Tautas deju ansambļa “Dancis” kolektīvā darbojas gan jauniešu sastāvs, gan vidējās paaudzes dejotāji, kuri “Dancī” dejo jau 25 un vairāk gadus. Regulāri tiek iestudētas jaunas koncertprogrammas, kuras tiek izrādītas arī ārpus Latvijas robežām.

Deju ansamblis “Dancītis” apvieno gan jauniešus, gan vidējās paaudzes dejotājus. Regulāri tiek iestudētas deju programmas, kuras tiek izrādītas dažādās Latvijas pilsētās.

Jauniešu deju kolektīvs ”Pērle” apvieno jaunus un dejotgribošus jauniešus. Kolektīvs darbojas jaunrades jomā, kā arī savā repertuārā godā ceļ deju vecmeistaru darbus.

Ansambļi

Vīru vokālais ansamblis “Dancis” – sākotnēji darbojās kā tautas deju ansambļa “Dancis” pavadošā grupa, bet pašlaik ir izaudzis par patstāvīgu vienību, kas iestudē koncertprogrammas un koncertē, piesaistot arī visiem labi zināmus solistus.

Senās mūzikas grupa “Canto” ir viena no retajām senās mūzikas grupām Latvijā, kas regulāri iestudē senās mūzikas skaņdarbus, koncertē kopā ar ansambļiem “Ludus” un “Ballare”.

Pūtēju orķestris apvieno savā sastāvā LU studējošus jauniešus, kuri ir apguvuši kāda mūzikas instrumenta spēli mūzikas skolās. Mākslinieciskais vadītājs Jānis Puriņš regulāri iestudē jaunas programmas un aktīvi organizē koncertdarbību.

Folkloras deju kopa “Dandari” ir vienīgā LU folkloras deju kopa. Jauni, enerģiski cilvēki, kuriem tuva ir latviešu folklora un etnogrāfiskā deja.

Studentu teātris apvieno kolektīva jauniešus, kurus aizrauj teātra māksla. Teātri vada Latvijā pazīstams režisors Visvaldis Klintsons. Katru sezonu tiek iestudētas vismaz divas jaunas izrādes, kuras gūst ļoti labus panākumus Latvijas amatierteātru festivālos.

Keramikas studijā “Vāpe” interesenti mākslinieces Helgas Ingeborgas Malnbārdes vadībā apgūst keramikas radīšanas noslēpumus. Studijas dalībnieki gan individuāli, gan kopā ar studiju veido interesantas keramikas darbu izstādes. Sadarbība notiek arī ar citiem Latvijā atzītiem keramikas meistariem.