Latvijas Universitāte veido Akadēmisko centru Torņakalnā. Jau darbojas Dabas māja, pēc dažiem mēnešiem durvis vērs Zinātņu māja, Rakstu mājai tiek izvēlēti arhitekti un celtnieki, top plāni turpmākajām celtnēm, studentu un zinātnieku dzīves telpai. LU Akadēmiskais centrs ir lielākais Eiropas Stratēģisko investīciju fonda projekts Latvijā, vienīgais Baltijas valstīs, kur tiek ieguldīts universitātes attīstībā. LU Akadēmiskais centrs ir ceļš nākotnē, kas vēl tikai top un kuru mēs veidojam.

LU Akadēmiskai centrs pulcēs spožus prātus no Latvijas un citām valstīm. Tā būs vide, kur uzplaukt talantam, uzņēmībai un sadarbībai. Ceļš, kas ved Latvijas zinātni pasaulē. Kopš 2016. gada pētnieki, kuri strādā jaunajās laboratorijās, ir publicējuši pasaules vadošajā zinātniskajā žurnālā “Nature” tikpat rakstu, cik pirms tam visā Latvijas valsts vēsturē kopā. Turklāt divos no tiem Latvijas Universitātes pētnieki ir pirmie autori. Iepriekšējā publikācija “Nature” ar pirmo autoru no Latvijas bija 1929. gadā.

LU Akadēmiskais centrs ir ceļš, kas ved uz mūsu jauno Latviju, kura būs nevis iedzinējos, bet līderos, pārvēršot zinātnieku idejas dzīves kvalitātes un lielo datu pārvaldības risinājumos, esot jau nākošā tehnoloģiju un ekonomikas attīstības viļņa augšgalā, un atgūstot Rīgai pirms 100 gadiem zaudēto inovāciju līdera vietu Baltijas jūras krastos.

Dabas māja

Dabas mājā, kas atklāta 2015. gadā, izvietota Ķīmijas fakultāte, Bioloģijas fakultāte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes optometrijas nodaļa, kā arī sešu valsts nozīmes pētniecības centru laboratorijas.

Zinātņu māja

Topošajā Zinātņu mājā, kuras atklāšana gaidāma 2019. gada janvārī, būs izvietota Medicīnas fakultāte, Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte, kā arī Kardioloģijas un reģeneratīvās medicīnas institūts, Materiālu mehānikas institūts, Atomfizikas un spektroskopijas institūts, Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūts, Fizikas institūts, Astronomijas institūts un Bioloģijas institūts.

Rakstu māja

Rakstu mājas atvēršana gaidāma 2022. gadā, un šajā trešajā studiju un zinātnes centra ēkā būs izvietota Vēstures un filozofijas fakultāte, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, Sociālo zinātņu fakultāte, Humanitāro zinātņu fakultāte, Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte, Datorikas fakultāte, Juridiskā fakultāte, Teoloģijas fakultāte, Latvijas Vēstures institūts, Filozofijas un socioloģijas institūts, Latviešu valodas institūts, Literatūras, folkloras un mākslas institūts, kā arī Meditācijas telpa.