(sastāvs apstiprināts ar Satversmes sapulces 06.06.2019. lēmumu Nr. 6*)

  1. Diāna Apse, Juridiskās fakultātes docente
  2. Solveiga Krūmiņa-Koņkova, Filozofijas un socioloģijas institūts, vadošā pētniece;
  3. Māris Lejnieks, Juridiskās fakultātes lektors;
  4. Solvita Olsena, Medicīnas fakultātes asociētā profesore;
  5. Kristīne Apsēna, studējošo pārstāve

* Studējošo pārstāvi ievēlē Studentu padome