(Apstiprināta ar Satversmes sapulces 04.06.2015. lēmumu Nr. 4)

 

1.   Kristīne Dupate, Juridiskās fakultātes asociētā profesore;

2.   Diāna Apse, Juridiskās fakultātes docente;

3.   Māris Lejnieks, Juridiskās fakultātes lektors;

4.   Elīna Grigore-Bāra, Juridiskās fakultātes docente;

5.   Jānis Priekulis, studējošo pārstāvis.

* studējošo pārstāvi ievēl Studentu padome

 

Akadēmiskās ētikas komisija*

(Apstiprināta ar Senāta 27.11.2017. lēmumu Nr. 167, Senāta 08.01.2018. lēmumu Nr. 173, Senāta 28.05.2018. lēmumu Nr. 224 un Senāta 15.04.2019. lēmumu Nr.305)

1. Signe Mežinska

2. Toms Rostoks

3. Rasma Mozare

4. Dace Kazāka

5. Dace Raipale

6. Alise Paula Zīverte - studējošo pārstāvis

7. Signe Skutele - studējošo pārstāvis

* studējošo pārstāvi ievēl Studentu padome