Departaments plāno, vada un koordinē Latvijas Universitātes (LU) komunikācijas un mārketinga aktivitātes, rūpējas par tehnoloģiju pārneses un inovāciju attīstību.

Departaments uztur un atjauno LU portāla un sociālo tīklu kontu saturu, veido ziņu un mārketinga materiālus par LU notiekošo, informē medijus par aktualitātēm LU, veic svarīgāko notikumu dokumentēšanu.

Departaments veic mediju monitoringu, organizē un sagatavo atbildes uz žurnālistu jautājumiem, rūpējas par LU viedokļa atspoguļošanu medijos.

Departaments izstrādā un īsteno studentu uzņemšanas kampaņas, koordinē fakultāšu komunikācijas aktivitātes, konsultē LU darbiniekus komunikācijas jautājumos.

Departaments izstrādā un uztur vienotu LU vizuālo identitāti, pasūta prezentācijas materiālus (suvenīrus), pieņem un izvieto trešo pušu reklāmas.

Departaments plāno un īsteno aktivitātes, kas popularizē LU gan Latvijā, gan ārzemēs.

Departaments koordinē LU mediju satura veidošanu – Radio NABA, KiviTV, Mansmedijs, Alma Mater u. c..

Departaments apkopo informāciju par tehnoloģiju pārneses un inovāciju produktiem LU, palīdz komunicēt ar potenciālajiem investoriem un sadarbības partneriem.