Kalpaka bulvāris 4

Starptautiska konference

Cilvēks un karš.

Atzīmējot simtgadi kopš Neatkarības kara beigām Latvijā

2020. gada 17.–18. septembrī

Rīgā, Kalpaka bulvārī 4

 

PROGRAMMA

 

Piektdiena, 18. septembris

 

10:00 – 11:30     II sekcija (vada: I. Lipša un K. Zariņš)

Inna Gīle. Epidēmijas Latvijā 1918.–1920. gadā: izplatības iemesli un preventīvu darbību nozīme / Epidemics in Latvia During the Time Period from 1918 to 1920: Reasons for Their Spread and the Role of Preventive Measures in Disease Control

Guntis Vāveris. Alkohols un sabiedrība kara apstākļos Rīgā 1916. gadā / Alcohol and Society During the Wartime Conditions in Riga, 1916

Aiga Bērziņa. Civilās noziedzības uzplaukums Latvijas Republikā Neatkarības kara laikā: iemesli un tendences / The Rise of Crime Among Civilians in the Republic of Latvia During the Latvian War of Independence: Reasons and Trends

Kārlis Dambītis. Vardarbība karā: kara noziegumu un terora izplatība Baltijā laikā pēc Pirmā pasaules kara / Violence in War: Spread of War Crimes and Terror in the Baltics after World War I

11:30 – 12:00     Kafijas pauze

12:00 – 13:30     III sekcija (vada: I. Gīle, V. Ščerbinskis)

Jānis Šiliņš. Kur ņemt naudu? Monetārā politika un ikdienas izaicinājumi Latvijas Neatkarības kara laikā / How Does One Obtain Money? Monetary Politics and Day-to-Day Challenges During the Latvian War of Independence

Kristīne Beķere. Ārzemju latviešu finansiālā palīdzība Latvijai, 1917–1920 / Financial Help for Latvia by Latvians Abroad, 1917–1920

Ilze Boldāne-Zeļenkova. Gadskārtu ieražas un ģimenes godi kara apstākļos / Annual Customs and Family Celebrations in Wartime Conditions

13:30 – 15:00     Pusdienu pārtraukums

15:00 – 16:30     IV sekcija (vada: A. Bērziņa, Ē. Jēkabsons)

Ineta Lipša. Sieviešu politiskā darbība Latvijā, 1917–1920 / Women’s Political Activities in Latvia, 1917–1920

Zane Rozīte. Sieviete un augstākā izglītība Latvijā Pirmā pasaules kara pārmaiņu laikā / Woman and Higher Education in Latvia During the Changing Times of the First World War

Valters Ščerbinskis. Latviešu studenti kara un revolūcijas apstākļos, 1914–1920 / Latvian Students in Wartime and Revolutionary Conditions (1914–1920)