Kalpaka bulvāris 4

Starptautiska konference

Cilvēks un karš.

Atzīmējot simtgadi kopš Neatkarības kara beigām Latvijā

2020. gada 17.–18. septembrī

Rīgā, Kalpaka bulvārī 4

 

 

PROGRAMMA

Ceturtdiena, 17. septembris

 

11:00 – 11:30     Reģistrācija

11:30 – 12:00     Konferences atklāšanas uzrunas:

Ina Druviete, LU prorektore

Gvido Straube, LU Latvijas vēstures institūta direktors

Ēriks Jēkabsons, projekta “Karš un sabiedrība” vadītājs

12:00 – 13:00    Tiešsaistes lekcija. Tomašs Pudlocki (Polija). Trauma or opportunity? The Central and Eastern European experience of the Great War / Trauma vai iespēja? Centrālās un Austrumeiropas pieredze Lielajā karā

13:00 – 14:30     Pusdienu pārtraukums

14:30 – 16:00     I sekcija (vada: K. Beķere un A. Gusačenko)

Andrea Grifante (Lietuva). Humanitarian Conflicts: Lady Muriel Paget’s Mission to Lithuania and the Baltic States / Humānie konflikti: Lēdijas Mjūrielas Peidžetas misija uz Lietuvu un Baltijas valstīm

Ēriks Jēkabsons. Iedzīvotāju skaita izmaiņas Latvijā Pirmā pasaules kara rezultātā: priekšstati un realitāte / Population Changes in Latvia Brought on by World War I: Perceptions and Reality

Klāvs Zariņš (Latvija). Iedzīvotāju pretošanās formas Vācijas okupācijas varai Latvijā 1915–1918 / Forms of Resistance to the German Occupation Power in Latvia (1915–1918)

Andrejs Gusačenko. Latvijas krievu sabiedrība vēstures lūzumpunktos 1917.–1919. gadā: izaicinājumi un atbildes