Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem, kas stājas spēkā ar 01.01.2019., studiju programmu akreditācijas termiņš ir pagarināts. Jaunos akreditācijas termiņus var redzēt šeit.

Programmas kods 42xxx
Studiju virziens Nav
Fakultāte Mācību prorektors
Programmas direktors
Studiju uzsākšana Tuvākajā semestrī uzņemšana nav plānota
Studiju valoda Latviešu
Brīvās izvēles studiju kursi   100
Brīvās izvēles kursi   100
Valo2216 Aktuālās angļu leksikas problēmas Eksāmens 2
Valo2363 Angļu rakstu valoda humanitārajās zinātnēs Eksāmens 2
ValoP081 Angļu valoda grāmatvedības specialitātei II Eksāmens 4
Valo2340 Angļu valoda mūsdienu komunikācijai I Eksāmens 2
Valo1873 Angļu valoda studijām un starptautiskiem eksāmeniem I Eksāmens 2
Valo1878 Angļu valoda studijām un starptautiskiem eksāmeniem II Eksāmens 2
Valo1467 Angļu valoda uzņēmējdarbībai Eksāmens 4
Valo2214 Angļu valodas funkcionālā gramatika Eksāmens 2
SDSK5129 Arābu kultūra un tradīcijas Eksāmens 4
Vēst1067 Baltijas vēsture 1200 līdz 1850-1860 Eksāmens 2
Vēst2106 Baltijas vēsture II. 19.gs.beigas - 20.gadsimts Eksāmens 2
Valo1327 Biznesa krievu valoda* Eksāmens 2
Valo2377 Biznesa vadīšanas angļu valoda Eksāmens 4
SDSK1119 Civilā aizsardzība Eksāmens 2
Ķīmi1059 Civilā aizsardzība Ieskaite 1
ĶīmiP001 Darba aizsardzība Eksāmens 2
SDSK1034 Domāšanas sistemoloģija Eksāmens 2
JurZ5122 Eiropas Savienības sociālās tiesības Eksāmens 2
JurZ3084 Eiropas apdrošināšanas tiesības Eksāmens 2
Vēst3291 Eiropas diplomātijas vēsture (1918.-1940.) Eksāmens 2
VidZ5064 Eiropas vides politika: teorija un prakse Eksāmens 2
Vēst2105 Etnisko minoritāšu vēsture Latvijā Eksāmens 2
Valo1059 Franču valoda I Eksāmens 4
Valo1587 Franču valoda I Eksāmens 2
Valo1956 Franču valoda I Eksāmens 2
Valo1060 Franču valoda II Eksāmens 4
Valo2748 Franču valoda II Eksāmens 2
Vēst2350 Ievads diplomātijas vēsturē (1648-1918) Eksāmens 2
JurZ1036 Ievads starptautiskajās vides tiesībās Eksāmens 2
Valo1886 Ievads vācu juridiskajā terminoloģijā I Eksāmens 4
Valo1359 Igauņu valoda I Eksāmens 4
Valo1457 Igauņu valoda I* Eksāmens 2
Valo2408 Igauņu valoda II Eksāmens 2
VidZ1022 Ilgtspējīga attīstība un vide Eksāmens 2
Valo1277 Itāļu valodas elementārkurss I Eksāmens 2
Valo1276 Itāļu valodas elementārkurss II Eksāmens 2
Valo2768 Japāņu valoda A 2 Eksāmens 4
Valo1977 Japāņu valoda A1 Eksāmens 4
JurZ5189 Juridiskās metodes Eksāmens 2
VidZ1033 Klimats un ilgtspējīga attīstība Eksāmens 2
Kogn1000 Komunikācijas teorijas: kognitīvo zinātņu un semantikas vasaras skola Eksāmens 4
JurZP052 Konstitucionālās institūcijas un pamattiesību aizsardzība Eksāmens 2
Valo1618 Korektīvais angļu valodas izrunas kurss Eksāmens 2
ValoT011 Korektīvais kurss angļu valodas gramatikā Eksāmens 2
PedaP423 Krievu valoda Eksāmens 4
Valo1492 Krievu valoda kā svešvaloda (līmenis A1 1) Eksāmens 4
Valo1493 Krievu valoda kā svešvaloda (līmenis A1 2) Eksāmens 4
Valo2414 Krievu valoda kā svešvaloda (līmenis A2 1) Eksāmens 4
Valo2415 Krievu valoda kā svešvaloda (līmenis A2 2) Eksāmens 4
Valo2401 Krievu valoda kā svešvaloda 3. līmenis (B1) 1. daļa Eksāmens 4
Valo1863 Krievu valoda kā svešvaloda 3. līmenis (B1) 2. daļa Eksāmens 4
Valo4226 Krievu valoda kā svešvaloda 4. līmenis (B 2) I daļa Eksāmens 4
Valo3245 Krievu valoda kā svešvaloda: 4.līmenis (B2). 2. daļa Eksāmens 4
Valo3457 Krievu valoda lietišķās saskarsmes situācijās Eksāmens 2
Valo1808 Krievu valoda mediķiem I Eksāmens 2
JurZ1106 Krimināltiesību piemērošanas pamati Eksāmens 2
Filz1091 Kritiskā domāšana: argumentācijas un tekstu praktiskā analīze Eksāmens 2
Ģeog1019 Laika apstākļu praktiskā prognozēšana Eksāmens 2
Folk4012 Latviešu folklora un literatūra Eksāmens 2
Valo1871 Latviešu valoda zobārstiem I Eksāmens 2
Valo2055 Latviešu valodas kultūra I (morfoloģija) Eksāmens 2
ValoP077 Latviešu valodas kultūra III (interpunkcija) Eksāmens 2
Valo5315 Latviešu valodas pamatkurss Eksāmens 2
Vēst2102 Latvijas kultūras vēsture: 20.gs Eksāmens 2
Valo1573 Lietišķā itāļu valoda I Eksāmens 2
Valo2343 Lietišķā komunikācija angļu valodā I Eksāmens 2
Valo2328 Lietišķā komunikācija angļu valodā II Eksāmens 2
Mate1141 Lietišķā statistika ar programmu R Eksāmens 2
Valo1297 Lietuviešu valoda I Eksāmens 4
SDSK1028 Mediācijas pamatprincipi un prakse Eksāmens 2
Ekon5069 Mūsdienu Latvijas ekonomiskā attīstība Eksāmens 2
MākZ1031 Mūzika Baltijā Eksāmens 2
MākZ1A21 Mūzika Latvijā Eksāmens 2
Valo1294 Norvēģu valoda iesācējiem I Eksāmens 2
Valo2184 Norvēģu valoda iesācējiem II Eksāmens 2
MākZ1006 Pasaules tautu mūzika I Eksāmens 2
Valo1975 Persiešu valoda (Farsi) I Eksāmens 4
Valo1212 Praktiskā krievu valoda I* Eksāmens 2
Valo2060 Praktiskā krievu valoda II* Eksāmens 2
Valo1125 Praktiskā latviešu valoda I Eksāmens 2
Valo1179 Praktiskā latviešu valoda II Eksāmens 2
Valo1465 Praktiskā latviešu valoda ārvalstu studentiem I Eksāmens 4
ValoT221 Praktiskā latviešu valoda ārvalstu studentiem I (A2) Eksāmens 4
Valo2383 Praktiskā latviešu valoda ārvalstu studentiem II (B1) Eksāmens 4
Valo2475 Praktiskā latviešu valoda ārvalstu studentiem II (B2) Eksāmens 4
Valo3304 Praktiskā latviešu valoda ārvalstu studentiem III (C1) Eksāmens 4
ValoP211 Praktiskā latviešu valoda* Eksāmens 2
VadZ1044 Praktiskā uzņēmējdarbība I Eksāmens 4
ValoT208 Prasmju pilnveide "Pearson Test of English" eksāmenam I (B2) Eksāmens 2
Valo1907 Radošā rakstīšana Eksāmens 2
KomZ1000 Rīgas vizuālā identitāte Ieskaite 3
Valo3237 Sagatavošanās studijām Francijā Eksāmens 2
Valo1321 Sengrieķu valodas elementārkurss I Eksāmens 2
Valo1211 Sengrieķu valodas elementārkurss II Eksāmens 2
Peda4000 Sociālās uzņēmības veidošanās: pedagoģiskais skatījums Eksāmens 2
ValoP138 Specialitātes latviešu valoda I Eksāmens 2
Valo1496 Spāņu valoda I Eksāmens 3
Valo1377 Spāņu valoda I* Eksāmens 2
Valo1497 Spāņu valoda II Eksāmens 3
Valo1380 Spāņu valoda II* Eksāmens 2
Valo1906 Spāņu valoda III Eksāmens 2
JurZ5195 Starptautiskais civilprocess. ES konteksts. Eksāmens 3
JurZ2024 Starptautiskie cilvēktiesību standarti Baltijas valstīs Eksāmens 2
JurZ1131 Starptautiskās (Eiropas) darba tiesības Eksāmens 2
JurZ3085 Starptautiskās mediju tiesības Eksāmens 2
JurZ4215 Starptautiskās publiskās tiesības Eksāmens 4
Psih1057 Stresa vadīšana Eksāmens 2
Valo1233 Turku valoda I Eksāmens 4
Ekon2087 Uzņēmējdarbības ekonomika Eksāmens 4
Medi1128 Vesela cilvēka uzturs Eksāmens 2
VidZ1010 Vide un ilgtspējīga attīstība Eksāmens 4
VidZ1000 Vide un ilgtspējīga attīstība Baltijas jūras reģionā Eksāmens 4
VidZ1032 Vides aizsardzība Eksāmens 1
Psih1067 Vienaudžu mentora darba psiholoģiskie aspekti Ieskaite 2
Valo1498 Vācu valoda I Eksāmens 3
Valo1363 Vācu valoda I Eksāmens 4
Valo1865 Vācu valoda I Eksāmens 2
Valo1364 Vācu valoda II Eksāmens 4
Valo1504 Vācu valoda II Eksāmens 3
Valo3095 Vācu valoda II (iesācējiem) Eksāmens 2
Valo1897 Vācu valoda starpkultūru komunikācijai I Eksāmens 2
Valo1901 Vācu valoda starpkultūru komunikācijai II Eksāmens 2
Valo1877 Vācu valoda studijām Eksāmens 2
Valo1936 Vācu valoda tiesību zinātņu un sociālo zinātņu studentiem Eksāmens 2
ValoT068 Vācu valoda vēsturniekiem. Lasīšanas kurss Eksāmens 3
Valo1944 Vācu valoda. Sagatavošanas kurss eksāmenam TestDaF Eksāmens 3
Valo2325 Zinātnes valodas stils Eksāmens 2
Valo1148 Zviedru valoda I Eksāmens 2
Valo1264 Zviedru valoda II Eksāmens 2
Valo2116 Zviedru valoda III Eksāmens 2
EKI līmenis 6