Atrasti - 341

Angļu filoloģija

Programmas līmenis: Bakalaura studiju programma
Fakultāte: Humanitāro zinātņu fakultāte
Programmas apjoms: 160 KP vai 240 ECTS
Studiju valoda: Latviešu, Angļu

Angļu filoloģija

Programmas līmenis: Maģistra studiju programma
Fakultāte: Humanitāro zinātņu fakultāte
Programmas apjoms: 80 KP vai 120 ECTS
Studiju valoda: Latviešu, Angļu

Angļu valodas skolotājs

Programmas līmenis: Profesionālā bakalaura studiju programma
Fakultāte: Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
Programmas apjoms: 160 KP vai 240 ECTS
Studiju valoda: Latviešu, Angļu

Apdrošināšana un finanses

Programmas līmenis: Profesionālā bakalaura studiju programma
Fakultāte: Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Programmas apjoms: 160 KP vai 240 ECTS
Studiju valoda: Latviešu

Ārstniecība

Programmas līmenis: Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (49)
Fakultāte: Medicīnas fakultāte
Programmas apjoms: 240 KP vai 360 ECTS
Studiju valoda: Latviešu

Ārstniecība

Programmas līmenis: Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (49)
Fakultāte: Medicīnas fakultāte
Programmas apjoms: 240 KP vai 360 ECTS
Studiju valoda: Angļu

Āzijas studijas

Programmas līmenis: Bakalaura studiju programma
Fakultāte: Humanitāro zinātņu fakultāte
Programmas apjoms: 120 KP vai 180 ECTS
Studiju valoda: Latviešu, Angļu

Baltijas jūras reģiona studijas

Programmas līmenis: Maģistra studiju programma
Fakultāte: Humanitāro zinātņu fakultāte
Programmas apjoms: 80 KP vai 120 ECTS
Studiju valoda: Angļu

Baltu filoloģija

Programmas līmenis: Maģistra studiju programma
Fakultāte: Humanitāro zinātņu fakultāte
Programmas apjoms: 80 KP vai 120 ECTS
Studiju valoda: Latviešu

Baltu filoloģija

Programmas līmenis: Bakalaura studiju programma
Fakultāte: Humanitāro zinātņu fakultāte
Programmas apjoms: 120 KP vai 180 ECTS
Studiju valoda: Latviešu

Bibliotēkzinātne un informācija

Programmas līmenis: Maģistra studiju programma
Fakultāte: Sociālo zinātņu fakultāte
Programmas apjoms: 80 KP vai 120 ECTS
Studiju valoda: Latviešu

Bioloģija

Programmas līmenis: Maģistra studiju programma
Fakultāte: Bioloģijas fakultāte
Programmas apjoms: 80 KP vai 120 ECTS
Studiju valoda: Latviešu

Bioloģija

Programmas līmenis: Bakalaura studiju programma
Fakultāte: Bioloģijas fakultāte
Programmas apjoms: 120 KP vai 180 ECTS
Studiju valoda: Latviešu

Cilvēkresursu / Biroja administrēšana (Alūksnes filiāle)

Programmas līmenis: Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma
Fakultāte: Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte

Cilvēkresursu / Biroja administrēšana (Jēkabpils filiāle)

Programmas līmenis: Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma
Fakultāte: Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte