Atrasti - 350

Angļu filoloģija

Programmas līmenis: Bakalaura studiju programma
Fakultāte: Humanitāro zinātņu fakultāte
Programmas apjoms: 160 KP vai 240 ECTS
Studiju valoda: Latviešu, Angļu

Angļu filoloģija

Programmas līmenis: Maģistra studiju programma
Fakultāte: Humanitāro zinātņu fakultāte
Programmas apjoms: 80 KP vai 120 ECTS
Studiju valoda: Latviešu, Angļu

Angļu valodas skolotājs

Programmas līmenis: Profesionālā bakalaura studiju programma
Fakultāte: Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
Programmas apjoms: 160 KP vai 240 ECTS
Studiju valoda: Latviešu, Angļu

Apdrošināšana un finanses

Programmas līmenis: Profesionālā bakalaura studiju programma
Fakultāte: Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Programmas apjoms: 160 KP vai 240 ECTS
Studiju valoda: Latviešu

Arodveselība un drošība darbā

Programmas līmenis: Profesionālā bakalaura studiju programma
Fakultāte: Ķīmijas fakultāte
Programmas apjoms: 160 KP vai 240 ECTS
Studiju valoda: Latviešu

Ārstniecība

Programmas līmenis: Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (49)
Fakultāte: Medicīnas fakultāte
Programmas apjoms: 240 KP vai 360 ECTS
Studiju valoda: Latviešu

Ārstniecība

Programmas līmenis: Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (49)
Fakultāte: Medicīnas fakultāte
Programmas apjoms: 240 KP vai 360 ECTS
Studiju valoda: Angļu

Āzijas studijas

Programmas līmenis: Bakalaura studiju programma
Fakultāte: Humanitāro zinātņu fakultāte
Programmas apjoms: 120 KP vai 180 ECTS
Studiju valoda: Latviešu, Angļu

Baltijas jūras reģiona studijas

Programmas līmenis: Maģistra studiju programma
Fakultāte: Humanitāro zinātņu fakultāte
Programmas apjoms: 80 KP vai 120 ECTS
Studiju valoda: Angļu

Baltu filoloģija

Programmas līmenis: Maģistra studiju programma
Fakultāte: Humanitāro zinātņu fakultāte
Programmas apjoms: 80 KP vai 120 ECTS
Studiju valoda: Latviešu

Baltu filoloģija

Programmas līmenis: Bakalaura studiju programma
Fakultāte: Humanitāro zinātņu fakultāte
Programmas apjoms: 120 KP vai 180 ECTS
Studiju valoda: Latviešu

Bibliotēkzinātne un informācija

Programmas līmenis: Maģistra studiju programma
Fakultāte: Sociālo zinātņu fakultāte
Programmas apjoms: 80 KP vai 120 ECTS
Studiju valoda: Latviešu

Bioloģija

Programmas līmenis: Maģistra studiju programma
Fakultāte: Bioloģijas fakultāte
Programmas apjoms: 80 KP vai 120 ECTS
Studiju valoda: Latviešu

Bioloģija

Programmas līmenis: Bakalaura studiju programma
Fakultāte: Bioloģijas fakultāte
Programmas apjoms: 120 KP vai 180 ECTS
Studiju valoda: Latviešu

Brīvās izvēles studiju kursi

Programmas līmenis: Profesionālās pilnveides izglītība
Fakultāte: Mācību prorektors
Studiju valoda: Latviešu