Atrasti - 349

Adaptīvās uzvedības un mācību sasniegumu novērtēšana ar ABAS-II (vecums 6-21 gads) un LMST-II (vecums 6-12 gadi) testiem

Programmas līmenis: Tālākizglītība
Fakultāte: Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

Administratīvo sodu piemērošanas process

Programmas līmenis: Tālākizglītība
Fakultāte: Juridiskā fakultāte

Agrīnās lasītprasmes pārbaudes sistēma DIBELS Next

Programmas līmenis: Tālākizglītība
Fakultāte: Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

Agrīnās lasītprasmes pārbaudes sistēma DIBELS Next no sagatavošanas līdz 3. klasei

Programmas līmenis: Tālākizglītība
Fakultāte: Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

Akadēmiskā personāla angļu valodas zinātniskās un akadēmiskās kapacitātes pilnveide ( B2 līmenis )

Programmas līmenis: Tālākizglītība
Fakultāte: Humanitāro zinātņu fakultāte

Akadēmiskā personāla profesionālās angļu valodas prasmju pilnveide darbam studiju vidē – B2 līmenis

Programmas līmenis: Tālākizglītība
Fakultāte: Humanitāro zinātņu fakultāte

Akadēmiskā personāla profesionālās angļu valodas prasmju pilnveide darbam studiju vidē – B1 līmenis

Programmas līmenis: Tālākizglītība
Fakultāte: Humanitāro zinātņu fakultāte

Akadēmiskā personāla profesionālās angļu valodas prasmju pilnveide darbam studiju vidē – C1 līmenis

Programmas līmenis: Tālākizglītība
Fakultāte: Humanitāro zinātņu fakultāte

Akomodācijas un verģences darbības traucējumi

Programmas līmenis: Tālākizglītība
Fakultāte: Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte

Aktuālākie tiesību jautājumi Iekšējās drošības biroja izmeklētājiem un pieaicinātām Iekšējās drošības biroja amatpersonām

Programmas līmenis: Tālākizglītība
Fakultāte: Juridiskā fakultāte

Aktuālākie tiesību jautājumi Militārās policijas Izmeklēšanas dienesta izmeklētājiem un pieaicinātām Militārās policijas amatpersonām

Programmas līmenis: Tālākizglītība
Fakultāte: Juridiskā fakultāte

Aktuālākie tiesību jautājumi prokuroriem

Programmas līmenis: Tālākizglītība
Fakultāte: Juridiskā fakultāte

Aktualitātes gerontopsihosomatikā un gerontopsihoterapijā

Programmas līmenis: Tālākizglītība
Fakultāte: Latvijas Universitātes ģimenes veselības izglītības centrs

Angļu valoda akadēmiskajam un administratīvajam personālam

Programmas līmenis: Tālākizglītība
Fakultāte: Humanitāro zinātņu fakultāte

Angļu valoda pirmsskolā

Programmas līmenis: Tālākizglītība
Fakultāte: Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte