Kursa kods Medi5058
Fakultāte Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
4 6 64 64 96
E-kursi 2MED5245-LV: Acu slimības un farmakoterapija 2MED5245-EN: Acu slimības un farmakoterapija
Kursa anotācija Kursa mērķis ir sniegt studentiem vispusīgas zināšanas par acs priekšējo daļu (plakstu, asaru orgāna, orbītas, konjunktīvas), acs ābola (radzenes, uveālā trakta, lēcas, stiklķermeņa, tīklenes), redzes nerva, redzes ceļu, kā arī sensorās, veģetatīvās un motorās inervācijas patoloģiskām pārmaiņām, ietverot dažādu šo struktūru slimību etioloģiju, epidemioloģiju, patoģenēzi, simptomātiku, diagnostiku un diferenciāldiagnostiku, un to ārstēšanas iespējām, liekot uzsvaru uz medikamentu pielietošanu.

Rezultāti Kursā studenti iegūst padziļinātas zināšanas nosauktajās acu slimībās, to savstarpējo saistību ar organisma vispārējo stāvokli un terapijas iespējām. Iegūtās zināšanas ļauj praktizējošam optometristam prasmīgi izmantot citos apmācības kursos iepazītās optometrista praksē pielietojamās diagnostikas metodes un to iegūto rezultātu analīzi, atpazīt acs priekšējo daļu saslimšanas un orientēties acs mugurējo daļu, kā arī neirooftalmoloģiskajā patoloģijā un nepieciešamības gadījumā organizēt tālāko slimības ārstēšanu pie oftalmologa.
Kursa plāns Nr. TematsVeidsStundas
1.Plakstu saslimšanasL4
2.Orbītas saslimšanasL4
3.Konjunktīvas saslimšanasL4
4.Asaru orgāna patoloģijaL2
5.Sausās acs sindromsS2
6.Pārbaudes darbs Nr.1S1
7.KeratītiL3
8.Radzenes deģenerācijas un distrofijasL3
9.Radzenes saslimšanas sekas, to ārstēšanas principi, keratoplasikas veidiS1
10.Uveīti, horioretinīti, retinīti, retinovaskulītiL7
11.Intraokulāri jaunveidojumiS1
12.Pārbaudes darbs Nr.2S1
13.GlaukomaL7
14.Tīklenes asinsrites traucējumi un izmaiņas pie organisma vispārējām saslimšanāmL4
15.Tīklenes deģenetrācijas un distrofijas (centrālas, perifēras un jauktas)L4
16.Redzes nerva, redzes ceļu patoloģija. Sensorās veģetatīvās un motorās inervācijas traucējumu izpausmes oftalmoloģijā L6
17.Zīlīšu patoloģiskās pārmaiņasS2
18.Acu traumu raksturojums un neatliekamā palīdzība pie tāmL3
19.Pārbaudes darbs Nr.3S1
20.Referātu prezentācijasS4


Prasības kredītpunktu iegūšanai Kursa apguvei nepieciešams lekciju apmeklējums, darbs ar acu patoloģijai veltīto literatūru, atlantiem, audio un video materiāliem. Obligāta ir piedalīšanās un uzstāšanās semināros, 3 kontroldarbos un referāta sagatavošana kādā no izvēlētajām kursā piedāvātajām tēmām un tā prezentācija. Studiju kursa gala atzīme tiek aprēķināta kā vidējais aritmētiskais no trim kontroldarbiem, uzstāšanās seminārā un referāta novērtējuma (70%) un rakstiska eksāmena - papildus 10 dažādu acs struktūru slimību attēlu atpazīšanas un 5 klīnisko uzdevumu risinājuma (30%).

Mācību literatūra 1.Acu slimības RSU prof. Gunas Laganovskas redakcijā 2008.g. Nacionālais apgāds
2.Clinical Ophthalmology, J.J.Kanski, 3rd edition, Oxford: Butterworth-Heinemann, 1998
3.The Wills Eye Hospital Atlas of Clinical Ophthalmology, W.Tasman, E.A.Jaeger, Lippincott Williams & Wilkins; Second Edition edition, 2001
4.Primary Care of the Anterior Segment, L.J.Catania, Appleton and Lange,1988
5.Ophthalmology: Clinical Signs and Differential Diagnosis, J.J.Kanski, K.K.Nischal, Mosby, 1999.


Papildus literatūra 1.Роговица – атлас, Дж. Крагмер, Д. Пелей, Москва 2008.
Periodika un citi informācijas avoti 1.Žurnāls „Latvijas ārsts”
2.Oftalmoloģijas žurnāls „Materia medica”
3.www.ophthalmichyperguides.com
Studiju programmas Optometrija[Angļu val.]
Optometrija