Kursa kods Medi3170
Fakultāte Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 32 28 4 48
E-kursi Medi3170-EN: Acs farmakoloģija Medi3170-LV: Acs farmakoloģija
Kursa anotācija Studiju kursa mērķis: vispārējo farmakoloģijas jēdzienu – farmakokinētikas, farmakodinamikas apgūšana, uzsverot okulārās farmakokinētikas īpatnības, kā arī ietver detalizētu farmakoloģisko līdzekļu raksturojumu, ko lieto diagnostiskiem un terapeitiskiem nolūkiem, ārstējot acu slimības.
Rezultāti Studenti pēc šī kursa apguves iegūst zināšanas par zāļu līdzekļu izstrādes pamatetapiem, klīnisko izpēti, orientējas farmakokinētikas un farmakodinamikas vispārīgos jautājumos. Studenti apgūst oftalmoloģijā pielietojamo medikamentu darbības mehānismus, blakusdarbības, lietošanas indikācijas un kontrindikācijas.

Kursa plāns 1.Ievads farmakoloģijā. Zāļu izstrādes un klīniskās izpētes etapi.L2
2.Farmakokinētika.L2
3.Farmakodinamika.L2
4.Okulāra farmakokinētika.L2
5.Vietējās anestēzijas līdzekļi.L2
6.Holīnerģiskie zāļu līdzekļi.L2
7.Adrenerģiskie zāļu līdzekļi.L2
8.Antihistamīni. Dekongestanti.L2
9.Steroīdu un nesteroīdu pretiekaisuma līdzekļi.L2
10.Antimikrobu medikamenti.L2
11.Antivirālie, pretsēnīšu, pretprotozea medikamenti.L2
12.Mākslīgās asaras, lubrikanti.L2
13.Pretkataraktālie zāļu līdzekļi, vitamīni, mikroelementi.L2
14.Oftalmoloģijā lietoto zāļu līdzekļu vispārējās blakusparādības, sistēmisko medikamentu izraisītās blakusparādības acī.L2
15.Antiglaukomatozie zāļu līdzekļiS2
16.Diagnostiskie līdzekļi oftalmoloģijā, kontaktlēcu kopšanas līdzekļiS2


Prasības kredītpunktu iegūšanai Lekciju (83% no kursa satura) apmeklējumi, obligāts semināru apmeklējums, jāuzraksta 3 kontroldarbi (50% no gala atzīmes). Kursa pārbaudījums – rakstisks eksāmens (50% no gala atzīmes).
Mācību literatūra 1.Praktiskā farmakoloģija, J. Purviņš. S. Purviņa, 2002
2.Ophthalmic Drug Facts, Facts&Comparisons, 2005
3.Principles and Practice of Ophthalmology Basic Sciences, 1994Papildus literatūra 1.The Eye Basic Sciences in Practice, J. Forrestei, A. Dick et al, 1996
Periodika un citi informācijas avoti
Studiju programmas Optometrija [Angļu val.]
Optometrija