Kursa kods Medi3170
Fakultāte Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 32 24 8 48
E-kursi 2MED3244-EN: Acs farmakoloģija 2MED3244-LV: Acs farmakoloģija
Kursa anotācija
Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar vispārējās farmakoloģijas jēdzieniem un pamatprincipiem, uzsverot okulārās farmakokinētikas īpatnības, kā arī ietver detalizētu farmakoloģisko līdzekļu raksturojumu, ko lieto diagnostiskiem un terapeitiskiem nolūkiem, ārstējot acu slimības.

 

Uzdevumi:


 • sniegt teorētiskās pamatzināšanas par vispārējo farmakoloģiju – farmakokinētiku un farmakodinamiku;

 • sniegt pamatzināšanas par acu farmakoloģiju redzes speciālista praksē;

 • raksturot farmakoloģiskās īpašības;

 • atbilstoši situācijai, izklāstīt juridiskos ierobežojumus un atbilstošos rīcības plānus akūtām, zāļu izraisītām blakusparādībām.


Kurss tiek docēts latviešu un angļu valodā.

 
Rezultāti
Zināšanas:


 1. par zāļu darbību – farmakokinētika un farmakodinamika (11901, 11902, 12301);

 2. par zāļu iedarbību uz autonomo nervu sistēmu, lokālās anestēzijas līdzekļi, kā arī zāļu iedarbība uz sirds un asinsvadu sistēmu, elpošanas sistēmu (11903, 11904, 11909);

 3. par zāļu pielietošanu diagnostikas un ārstēšanas nolūkos – pretiekaisuma līdzekļi, antibiotikas, pretvīrusu līdzekļi, (11905, 11906, 11907);

 4. par zāļu mijiedarbību ar citām vielām un organisma funkcijām, par zāļu nevēlamo darbību, indikācijām un kontrindikācijām (11908, 11911, 11912).


Prasmes:


 1. iegūt un izvērtēt informāciju no medicīniskās literatūras un zāļu aprakstiem (11912; 12302, 12303, 12304, 12305, 12306, 12307, 12308, 12309, 12310);

 2. analizēt farmakoterapeitisko piemērotību acu slimību diagnostikā un ārstēšanā (12302, 12303, 12304, 12305, 12306, 12307, 12308, 12309, 12310).


Kompetence


 1. novērtēt oftalmoloģisko zāļu darbības tipu lietošanas drošumu un efektivitāti optometrista praksē (12311, 12312);

 2. saprast, kuri faktori ietekmē zāļu lietošanas izvēli, ņemot vērā pacientu jutību un zāļu vielu iespējamos nevēlamos blakus efektus (11911, 11912, 12313).

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Starppārbaudījumi:


 1. 4 pārbaudes darbi - 40%

 2. 3 rakstu analīze par klīniskiem gadījumiem - 10%


Noslēguma pārbaudījums:


 1. Rakstisks eksāmens - 50%

Mācību literatūra

 1. Bartlett, J.D., & Jaanus, S.D. (2008). Clinical Ocular Pharmacology. 5th Edition, Butterworth-Heinemann, 816 p.
 2. Benitez-Del-Castillo, J., Diaz-Valle, D., & Gegundez-Fernandez, J.A. (Eds.) (2017). Ocular Pharmacotherapy. Jaypee Brothers Medical Publishers Ltd, 418 p.
 3. Gupta, S., Agarwal, R., & Srivastava, S. (Eds.) (2014). Textbook on Clinical Ocular Pharmacology and Therapeutics. Jaypee Brothers Medical Publishers Ltd, 332 p.
 4. Velpandian, T. (Ed.) (2016). Pharmacology of Ocular Therapeutics. Adis, 535 p.
Papildus literatūra

 1. Brown, M.J., Sharma, P., Mir, F., & Bennett, P.N. (2019). Clinical Pharmacology. 12th Edition, Elsevier, 720 p. Pieejama ClinicalKey datu bāzē
 2. Hopkins, G., & Pearson, R.M. (2007). Ophthalmic Drugs: Diagnostic and Therapeutic uses. 5th edition, Butterworth-Heinemann, 331 p.
 3. Purviņš, I., & Purviņa, S. (2011). Praktiskā farmakoloģija. Zāļu Infocentrs, 896 lpp.
 4. Raffa, R.B., Rawls, S.M., & Beyzarov, E.P. (2014). Netter’s Illustrated Pharmacology, 2nd Edition, Saunders, 408 p. Pieejama ClinicalKey datu bāzē


Periodika un citi informācijas avoti

 1. Journal of Ocular Pharmacology and Therapeutics: https://www.liebertpub.com/loi/jop
 2. Journal European Journal of Pharmacology: https://www.sciencedirect.com/journal/european-journal-of-pharmacology
Studiju programmas Optometrija [Angļu val.]
Optometrija