Kursa kods Medi2137
Fakultāte Medicīnas fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 32 24 8 48
Kursa anotācija Kursa mērķis ir papildināt zināšanas par biežāk sastopamajām nozoloģijām speciālajā dermatoloģijā un veneroloģijā, papildinot zināšanas par dermatoveneroloģisko slimību diagnostiku, terapiju un profilaksi. Kursā paredzēts iepazīstināt studentus ar ādas slimību diagnostikas pamatprincipiem, akadēmiskās slimības vēstures pareizu noformēšanu, kas iekļauj pilnīgu anamnēzes ievākšanu, slimnieka subjektīvā un objektīvā stāvokļa izvērtēšanu, lokālā stāvokļa izvērtēšanu – primāro un sekundāro eflorescenšu atpazīšanu un apkopošanu, ārstēšanas pamatprincipu apgūšanu. Ādas un venērisko slimību diagnostikai veltītajās nodarbībās plānots studentam iemācīt biežāk izmantojamo laboratorisko diagnostikas metožu principus, pareizu materiāla savākšanas tehniku. Plānots iemācīt biežāk sastopamo ādas un venērisko slimību etioloģiju un patoģenēzi, klīnisko atradni, diagnostiku un ārstēšanas pamatprincipus, kā arī padziļināti pievērsties diferenciāldiagnostikas jautājumiem. Padziļināti plānots iemācīt ādas uzbūvi un funkcijas. Kursa gaitā plānots iepazīties ar psoriāzes, Lichen ruber planus, bullozo dermatožu, nagu un matu slimību, acne vulgaris, rosacea, dermatītu (alerģiska kontaktdermatīta, seborejiska dermatīta, atopiska dermatīta), lupus erythematosus, sclerodermia, sarcoidsis, bakteriālo slimību, virspusējo un dziļo
sēnīšu infekciju, onihomikozes, vīrusu izraisīto dermatožu etiopatoģenēzi, klīnisko ainu, diagnostikas principiem, ārstēšanu un profilaksi. Plānots iepazīties ar seksuāli transmisīvo slimību – sifilisa, hlamidiozes, ureoplazmozes, mikoplazmozes, trihomoniāzes, gonorejas etiopatoģenēzi, klīnisko simptomātiku, laboratorisko diagnostiku, ārstēšanu un profilaksi. Plānots padziļināti pievērsties slimnieku ar hronisku un smagi noritošu ādas slimību psiholoģiskajam stāvoklim, izvērtēt slimības ietekmi uz dzīves kvalitāti.

Rezultāti Apgūstot dermatoveneroloģijas kursu studentam jāprot patstāvīgi ievākt slimības anamnēzi, izvērtēt klīnisko simptomātiku, nepieciešamās laboratoriskās metodes diagnozes precizēšanai, izvērtēt ārstēšanas veidus, kas piemēroti konkrētai dermatozei. Studentam jāprot pareizi savākt materiālu biežāk sastopamajai laboratoriskajai diagnostikai – no ādas un/vai derivātiem pareizi jāprot paņemt nokasījumus mikroskopisko sēnīšu diagnosticēšanai un uzsējumus baktēriju noteikšanai. Studentiem jāprot pareizi izvēlēties lokāli lietojamās medikamentu formas – krēms, ziede, liniments, šķīdums, laka, saskalojamā mikstūra, pasta, pūderis, tos piemērojot iekaisuma loaklizācijai un klīniskajai norisei (akūts, subakūts, hronisks). Studentam jāprot pareizi izvēlēties aktīvos ingradientus lokāli aplicējamo medikamentu formai atbilstoši konkrētai dermatozei. Studentam jāprot piemērot nepieciešamās laboratoriskās izmeklēšanas metodes dermatozes etioloģisko faktoru identificēšanai un jāprot analizēt vadošos patoģenēzes mehānismus dermatožu ar neskaidru etioloģiju gadījumos, kā arī piemērot etioloģisku vai patoģenētiski pamatotu ārstēšanu. Paredzam, ka sekmīgi apgūts kurss būs motivācija padziļināti pievērsties zinātniskajam darbam, kura svarīgākais uzdevums ir rast iespēju paaugstināt hronisku dermatožu slimnieku dzīves kvalitāti.
Kursa plāns Nr. p.k.TēmaNodarbības veids
L, S, P, LdParedzētais apjoms stundās
1.Ievads ādas anatomijā. Ādas uzbūve un funkcijas. Ādas izsitumi, to veidi. L2
2.Dermatīti. Atopisks dermatīts. Alerģisks dermatīts. Kontaktdermatīts. Seborejisks dermatīts. Etiopatoģenēze, klīnikskā aina, diagnostikas metodes, terapija. L4
3.Akūts, subakūts, hronisks dermatīts. Epidermas, dermas, hiopdermas izmaiņas. Klīniskā diagnostika. Terapijas principu izvēle pamatojot akūta, hroniska vai subakūta iekaisuma norisi. P2
4.Ādas veidojumi. Labdabīgie, riska grupas un ļaundabīgie. Klīnika, diagnostika, terapijas iespējas. Vīrusu izraisītie benignie ādas veidojumi, HPV vīrusu tipu analīze. Melanomas diagnostikas metodes.L2
5.Ādas veidojumu digitālā dermatoskopija un kartēšana, tās loma ādas vēža profilaksē. Ultraviolētā starojuma kaitīgās ietekmes analīze ādas vēža profilaksē, izmeklējot slimniekus ar ādas jaunveidojumiem. Izglītojošā darba nozīme ādas vēža profilaksē P2
6.Sēnīšslimību vēsture, izplatība. Virspusējās un dziļās mikozes. Biežāko ādas un tās derivātu sēnīšlimību raksturojums, klīnika, diagnostika un terapija. Parazitārās infekcijas. Profilakses pasākumu loma. L2
7.Ādas un tās drivātu – matu un nagu sēnīšslimību klīniskās pazīmes. Slimnieku izmeklēšana. Mikroskopiskās sēnīšslimību diagnostikas metodes izpēte, izmeklējot matu un ādas paraugus slimniekiem ar mikozēm. Kultūrdiagnostikas pamati. P2
8.Acne vulgaris. Rosacea. Etiopatoģenēze, klīniskā aina, diagnostika, terapija. L2
9.Psoriasis. Lichen ruber planus. Etiopatoģenēze, klīniskā aina, diagnostika, terapija.L2
10.Bullozās dermatozes. Dermatitis herpetiforme, vulgārais pemfigus, bullozais pemfigoīds, Erythema multiforme. Autoimūnās dermatozes. Lupus eythematosus un sclerodermia. Etiopatoģenēze, klīniskā aina, diagnostika, terapija.L4
11.Ādas derivātu nosprostojuma slimību, papuloskvamozās slimības, bullozās slimības – to klīniskās pazīmes, raksturīgie izsitumi, to atpazīšana izmeklējot slimniekus un analizējot fotoattēlus atbilstošajām dermatozēm.P2
12.Venēriskās slimības. Sifiliss. Hlamidioze. Ureoplazmoze un mikoplazmoze. Trihomoniāze. Gonoreja. HIV/AIDS, VHC. Etiopatoģenēze, klīnika, diagnostikas metodes, terapija. L6
Stundas kopā32
Prasības kredītpunktu iegūšanai Obligāts lekciju un praktisko nodarbibu apmeklejums (100%).
Gala pārbaudījums - eksāmens 50% (mutiski);
Prakstiskais darbs ar pacientu (slimības vēsture) - 50%.


Mācību literatūra 1. Vasariņš, Pāvils. Klīniskā dermatoveneroloģija / P. Vasariņš, A. Miltiņš. Rīga : Zvaigzne ABC, 1999. 476 lpp. : il. ISBN 9984172317.
2. Muceniece, A. Kā vērtēt imunitāti : (melanomas modelis) / Aina Muceniece, Dite Venskus. Rīga : Ainas Mucenieces biedrība vēža imūnterapijas izstrādei, 2007 196, [3] lpp. : il. ; 25 cm + 1 ats. saloc. lp. ISBN 9789984391458.
3. Apinis, Pēteris, Cilvēks: Anatomija, fizioloģija, patoloģijas pamati : [Māc. līdz.] / Pēteris Apinis ; red. Maija Šetlere. Rīga : Nacionālais Medicīnas apg. : Apg. Jāņa sēta, 1998. 800 lpp. : il. ISBN 9984-92790-3.

Papildus literatūra 1.I.Kolontaja, I.Ančupāne, I.Mikažāns, J.Fedorkova. Mikožu epidemioloģija, klīnika, diagnostika, ārstēšana un profilakse. Metodiskie ieteikumi. LU, 2008 gads.
2.I.Kolontaja. Estētiskā medicīna mūsdienu skatījumā. Latvijas ārsts, 2008, nr1, 54.-57. lpp.
3.Fitzpatrick’s Dermatology in general medicine. Freedberg Eissen, Wolff Austen Goldsmith. Vol II. Mc Graw Hill, sixth edition.
4.Hartmane I., Kolontaja I., Mikažāns I., Dērveniece A. Mutes gļotādas patoloģijas. Latvijas Ārstu Žurnāls., 2002; 9: 17 – 23.
5.I. Kolontaja, I.Ančupāne, I.Mikažāns, A. Žilevica, A.Miltiņš, J.Fedorkova. Raugveida sēnīšlimību ierosinātās ādas un gļotādas slimības. Latvijas Ārsts, 2008, 9, 35.-38.lpp.
6.I.Kolontaja, I.Ančupāne, A.Žilevica. Onihodistrofija dermatologu praksē. Doctus, nr. 8, 2010, 12.-15. lpp.
7.Cutaneous and cosmetic laser surgery. Mitchel P.Goldman. 2006. Mosby Elsevier Inc.
8.Dermatoscopy. The essentials Robert John H.Peter Soyer, Giuseppe Argenriano. Mosby. Elsevier Limited. 2004
9.Color atlas and synopsis of Pediatric dermatology. Kay Shon-Mc Rane. Richard Allen Johnson Mc. Graw – Hill. 2002
10.Herbert P Goodheart. Goodheart’s photoguide of common skin Disorders. Diagnosis and management. British Medical Association Book Competition. Second edition. 2004.
11.Akne un psoriāze. Pāvils Vasariņš. Izpratne un ārstēšana. Recenzente Dr.med. Ināra Ančupāne. Sia Nacionālais medicīnas apgāds. 2002.Periodika un citi informācijas avoti 1.www.dermatology.com
2.FG.Gilbert, I.Hartmane, I.Ancupane, I.Kolontaja, O.Princeva. (2008) Efficiacy and tolerance of a topical skin care regimn as an adjunct to treatment of facial rosacea. Cosmetic dermatology, sept, vol 21. no 9, 501.-504 pg
3.I.Kolontaja, I.Ančupāne, I.Mikažāns, A.Miltiņš, J.Fedorkova. Acne vulgaris efektīva un patoģenētiski pamatota lokālā ārstēšana. LAZ, 2008, 7/8, 38-42 lpp.
4.Abul K. Aabbar Andrew H. Lichtman. Fith edition. Cellular and molecular immunology. Updated edition. Elsevier Saunders. Fith edition. 2005.
5.Color textbook of pediatric dermatology. William L.Weston Alfred T. Lane Joseph G. Morelli. Mosby. Third edition. 2002
6.An Atlas of Surface microscopy of pigmented skin lesions. Dermoscopy second edition Scott W. Menzies Kerry A. Crotty Christions Ingvar, Willian H. Mc Carthy.
7.Color atlas of dermatoscopy. 2 nd. Enlarged and completely reviesed edition. Wilhelm Stolz. Otto Braun-Falco Blackwell publishing. 2002.

Studiju programmas Māszinības