Kursa kods DatZ3065
Fakultāte Datorikas fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
4 6 64 16 48 96
E-kursi 2DAT3251: AB Suite programmēšanas vide
Kursa anotācija Kurss sniedz ievadu par Agile Business Suite programmēšanas vidi. Tas ietver programmēšanai domātās vides aprakstu, kā arī iepazīstina ar Agile Business Suite datoru informācijas sistēmām, kuras izmanto reālu biznesa situāciju risināšanai. AB Suite System Modeler un Runtime izmanto Windows XP Visual Studio .NET, SQL Server, .NET Framework. Galvenās tēmas kursā ir: AB Suite filozofija un jēdzieni, ievads System Modeler, lietošanas režīmi, vide un struktūra, mainīgie un to atribūti datu apmaiņai un glabāšanai sistēmā, programmēšanas valodas komandas, rīki un instrumenti.


Kursa atbildīgais Audris Kalniņš
Rezultāti AB Suite nodrošina tehnoloģiju, lai varētu izveidot, attīstīt, ieviest un lietot datoru informācijas sistēmas, kuru datu apstrādes apjoms var būt no maza līdz ļoti lielam un tās ir viegli modificējamas atbilstoši lietotāja prasībām.
Kurss "AB Suite programmēšanas vide" studentiem sniedz pamatzināšanas uz kurām balstoties studenti spēj praktiski izmantot:
- sistēmas modelēšanas vidi
- sistēmas modelēšanas valodu
- atkļūdošanas un testēšanas iepējas
kā arī novērtēt un pieņemt lēmumus par
- informācijas sistēmas ieviešanu un lietošanu.
(eb23, eb25, eb31, eb33,eb35, eb52, eb61, eb63)


Kursa plāns 1. temats. KAS IR DEVELOPER?
(lekcija – 0.5 stundas, praktiskie darbi – 1.5 stundas)
2. temats. MODEĻA LIETOŠANA
(lekcija – 0.5 stundas, praktiskie darbi – 1.5 stundas)
3. temats. FOLDERU UN VĀRDĪCU LIETOŠANA
(lekcija – 0.5 stundas, praktiskie darbi – 1.5 stundas)
4. temats. IEVADS PAR KLASĒM
(lekcija – 0.5 stundas, praktiskie darbi – 1.5 stundas)
5. temats. FORMU TESTĒŠANA
(lekcija – 1 stunda, praktiskie darbi – 3 stundas)
6. temats. NOTIKUMU DEFINĒŠANA
(lekcija – 0.5 stundas, praktiskie darbi – 1.5 stundas)
7. temats. IEVADS PAR RUNTIME CIKLU
(lekcija – 0.5 stundas, praktiskie darbi – 1.5 stundas)
8. temats. LOĢIKAS DEFINĒŠANA
(lekcija – 1 stunda, praktiskie darbi – 3 stundas)
9. temats. RUNTIME CIKLA KONTROLĒŠANA
(lekcija – 1 stunda, praktiskie darbi – 3 stundas)
10. temats. SISTĒMAS SKAŅOŠANA
(lekcija – 0.5 stundas, praktiskie darbi – 1.5 stundas)
11. temats. KĻŪDAS UN REAĢĒŠANA UZ TĀM
(lekcija – 0.5 stundas, praktiskie darbi – 1.5 stundas)
12. temats. VIENKĀRŠAS MANIPULĀCIJAS AR DATIEM
(lekcija – 0.5 stundas, praktiskie darbi – 1.5 stundas)
13. temats. METOŽU LIETOŠANA
(lekcija – 0.5 stundas, praktiskie darbi – 1.5 stundas)
14. temats. VANILLA KLAŠU LIETOŠANA
(lekcija – 1 stunda, praktiskie darbi – 3 stundas)
15. temats. PROFAILU DEFINĒŠANA
(lekcija – 1 stunda, praktiskie darbi – 3 stundas)
16. temats. SAREŽĢĪTĀKAS MANIPULĀCIJAS AR DATIEM
(lekcija – 1 stunda, praktiskie darbi – 3 stundas)
17. temats. ATSKAIŠU VEIDOŠANA
(lekcija – 1 stunda, praktiskie darbi – 3 stundas)
18. temats. SAREŽĢĪTĀKU ATSKAIŠU VEIDOŠANA
(lekcija – 1 stunda, praktiskie darbi – 3 stundas)
19. temats. LIETOTĀJA INTERFEISA DIZAINS
(lekcija – 1 stunda, praktiskie darbi – 3 stundas)
20. temats. SESIJAS PASTĀVĪGO ATRIBŪTU LIETOŠANA
(lekcija – 1 stunda, praktiskie darbi – 3 stundas)
21. temats. SISTĒMAS IEVIEŠANA
(lekcija – 1 stunda, praktiskie darbi – 3 stundas)Prasības kredītpunktu iegūšanai 1) Apmeklēt kursa nodarbības.
2) Pierādīt savu izpratni par lekcijās un praktiskajās nodarbībās apgūto vielu:
1. temats. KAS IR DEVELOPER?
2. temats. MODEĻA LIETOŠANA
3. temats. FOLDERU UN VĀRDĪCU LIETOŠANA
4. temats. IEVADS PAR KLASĒM
- starppārbaudījums (mutiski) - 10%
5. temats. FORMU TESTĒŠANA
6. temats. NOTIKUMU DEFINĒŠANA
7. temats. IEVADS PAR RUNTIME CIKLU
- starppārbaudījums (mutiski) - 10%
8. temats. LOĢIKAS DEFINĒŠANA
9. temats. RUNTIME CIKLA KONTROLĒŠANA
- starppārbaudījums (mutiski) - 10%
10. temats. SISTĒMAS SKAŅOŠANA
11. temats. KĻŪDAS UN REAĢĒŠANA UZ TĀM
12. temats. VIENKĀRŠAS MANIPULĀCIJAS AR DATIEM
13. temats. METOŽU LIETOŠANA
- starppārbaudījums (mutiski) - 10%
14. temats. VANILLA KLAŠU LIETOŠANA
15. temats. PROFAILU DEFINĒŠANA
- starppārbaudījums (mutiski) - 10%
16. temats. SAREŽĢĪTĀKAS MANIPULĀCIJAS AR DATIEM
17. temats. ATSKAIŠU VEIDOŠANA
- starppārbaudījums (mutiski) - 10%
18. temats. SAREŽĢĪTĀKU ATSKAIŠU VEIDOŠANA
19. temats. LIETOTĀJA INTERFEISA DIZAINS
- starppārbaudījums (mutiski) - 10%
20. temats. SESIJAS PASTĀVĪGO ATRIBŪTU LIETOŠANA
21. temats. SISTĒMAS IEVIEŠANA
- starppārbaudījums (mutiski) - 10%
3) Saņemt sekmīgu pasniedzēja vērtējumu kursa noslēgumā:
- eksāmens (mutiski) - 20%.

4) Aizpildīt LUIS anketu ar kursa novērtējumu.

Mācību literatūra Unisys Agile Business Suite Getting Started with Developer Student Guide Release 2.0 (4725 9197-005)
(Kursa laikā studentiem tiek nodrošināta pieeja mācību materiālam SIAa “Baltic Technology Group” mājas lapā)


Papildus literatūra 1.Agile Business Suite Release 2.0 LDL+ Programming Reference Manual 3826 5849-003 (38265849.pdf)

2.Agile Business Suite Release 2.0 Developer User Guide 3826 5823-003 (38265823.pdf)Periodika un citi informācijas avoti http://www.unisys.com


Studiju programmas Datorzinātnes
Datorzinātnes [Angļu val.]