Atrasti - 6361

Zviedru valoda III

Kursa kods : Valo2116
Fakultāte : #Mācību prorektors
Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Kopējais auditoriju stundu skaits Lekciju stundu skaits Semināru un praktisko darbu stundu skaits Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
2 3 32 6 26 48

Kursa anotācija :

Kurss tiek piedāvāts studentiem, kuriem ir interese turpināt apgūt zviedru valodu, papildinot leksikas zināšanas, nostiprināt izrunu un intonāciju, tālāk iepazīstoties ar gramatikas kategorijām un likumiem. Īpaša uzmanība tiek pievērsta komunikatīvo iemaņu attīstībai runā un rakstos.