Programmas kods 2079A
Studiju virziens Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
Fakultāte Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Programmas mērķis un uzdevumi Profesionālais bakalaura grāds cilvēkresursu vadībā
Tiesības uz tālākām studijām Tiesības studēt maģistrantūrā vai otrā līmeņa profesionālajās augstākās izglītības studiju programmās, kuras paredzētas studijām pēc bakalaura grāda ieguves
Akreditācijas termiņš 26.06.2013 - 25.06.2019
Programmas direktors Ilona Baumane-Vītoliņa
Programmas īstenošanas forma, ilgums nepilns laiks: klātiene
9 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2017. gada rudens semestrī Studiju maksa gadā - 1280 EUR
Studiju vietu skaits uzņemšanai 2017. rudens semestrī
Budžeta vietas- 0
2017. rudens semestrī
Maksas vietas - 300
Studiju uzsākšana 2019. rudens semestrī
Studiju valoda Latviešu
Uzņemšanas nosacījumi

Vidējā izglītība


Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)


Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:


CE latviešu valodā

CE matemātikā


Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:


gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā

gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā)

gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos

Konkursa aprēķina formulas

Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada: CE latviešu valodā un literatūrā līdz 2011. gadam vai CE latviešu valodā no 2012. gada (rakstīšana vai tekstveide (2,5 x 100 = 250)) + CE matemātikā līdz 2008. gadam (zināšanas un pamatprasmes (3,75 x 100 = 375) + situāciju analīze (3,75 x 100 = 375)) vai CE matemātikā no 2009. gada (zināšanas un pamatprasmes (3,5 x 100 = 350) + lietošana standartsituācijās/zināšanu lietojums standartsituācijās (2 x 100 = 200) + problēmsituāciju risināšana/zināšanu lietojums nestandarta situācijās (2 x 100 = 200))


Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām: vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā (20 x 10 = 200) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā) (60 x 10 = 600) + vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos (20 x 10 = 200)

Personāla vadība (Rīga)   160
Obligātie kursi   58
Vispārizglītojošie studiju kursi   20
MSZV3Q_f Angļu valoda profesijā Eksāmens 2
MSZV3Q_d Angļu valoda profesijā Eksāmens 3
MSZV3Q_b Angļu valoda profesijā Eksāmens 4
MSZV3Q_c Angļu valoda profesijā Eksāmens 6
MSZV3Q_a Angļu valoda profesijā Ieskaite ar atzīmi 2
MSZV3Q_e Angļu valoda profesijā Ieskaite ar atzīmi 4
MS0E08_e Biznesa angļu valoda Ieskaite ar atzīmi 1
MS0E08_g Biznesa angļu valoda Ieskaite ar atzīmi 2
MS0E1E_c Biznesa krievu valoda Ieskaite ar atzīmi 2
MS0E11_d Civilā un darba aizsardzība Eksāmens 2
MS0E11_b Civilā un darba aizsardzība Eksāmens 3
MS0E11_c Civilā un darba aizsardzība Ieskaite ar atzīmi 2
MS0E11_a Civilā un darba aizsardzība Ieskaite ar atzīmi 4
MSZVHJ Eiropas integrācijas pamati Eksāmens 2
MS8N_b Filozofijas pamati Eksāmens 2
MS8N_a Filozofijas pamati Ieskaite ar atzīmi 2
MR21 Finanšu analīze Eksāmens 2
MSZV87_d Ievads komercdarbībā un vadībā Ieskaite ar atzīmi 2
MSZVC1_b Informācijas un komunikācijas tehnoloģija Eksāmens 3
MSZVLZ_a Informācijas un komunikācijas tehnoloģija Eksāmens 3
MSZVUI_a Informācijas un komunikācijas tehnoloģija Eksāmens 2
MSZVU6 Komercdarbības pamati Eksāmens 2
MSZVMR_a Latviešu valodas kultūra I Eksāmens 2
MSZVMR_b Latviešu valodas kultūra I Ieskaite ar atzīmi 2
MS01_g Latviešu valodas kultūra I Ieskaite 2
MSNB Latviešu valodas kultūras jautājumi Eksāmens 2
MS0E2L_c Lietišķā angļu valoda Eksāmens 3
MS0E2L_b Lietišķā angļu valoda Eksāmens 1
MS96_a Lietišķā etiķete Ieskaite ar atzīmi 2
MS8C_c Lietišķā komunikācija Eksāmens 2
MSZVJL_a Lietišķā komunikācija un etiķete Eksāmens 2
MSZVJL_b Lietišķā komunikācija un etiķete Eksāmens 4
MSZVJL_c Lietišķā komunikācija un etiķete Ieskaite ar atzīmi 2
MS0E2K_a Lietišķā krievu valoda Eksāmens 2
MS0E2K_b Lietišķā krievu valoda Ieskaite ar atzīmi 2
MS05_a Loģika Eksāmens 2
MS05_c Loģika Ieskaite ar atzīmi 2
MS0E4Q Mārketings Eksāmens 5
MSZVQC Nodokļi Eksāmens 2
MSZVCU Nodokļi un nodokļu sistēma Latvijā Eksāmens 3
MS0E5B Otrā svešvaloda Eksāmens 3
MSZVCS Pašvaldību sistēma Latvijā Eksāmens 2
MS0E8I Personāla atlases metodes Ieskaite ar atzīmi 2
MS0E1I Pētījumu metodoloģija Ieskaite ar atzīmi 1
MS0E4T_b Risku analīze un vadība Ieskaite ar atzīmi 2
MS0E5Z Sarunu un konfliktu vadība Ieskaite ar atzīmi 2
MSZV93 Saskarsmes kultūra Eksāmens 2
MSYG_a Saskarsmes psiholoģija II Ieskaite ar atzīmi 2
MSI2 Saskarsmes treniņi Ieskaite ar atzīmi 2
MS7X_a Socioloģija Eksāmens 2
MS7X_b Socioloģija Ieskaite ar atzīmi 2
MS7O_a Sociālpsiholoģiskie treniņi Eksāmens 2
MS7O_b Sociālpsiholoģiskie treniņi Ieskaite ar atzīmi 2
MSZVHK Sociālās tiesības Eksāmens 2
MSZVJ2_a Svešvaloda profesijā Eksāmens 2
MSZVJ2_b Svešvaloda profesijā Eksāmens 3
MSZVJ2_e Svešvaloda profesijā Eksāmens 4
MSZVJ2_c Svešvaloda profesijā Eksāmens 6
MSZVJ2_d Svešvaloda profesijā Ieskaite ar atzīmi 2
MS0E1F_a Vides politika Eksāmens 2
MS0E1F_b Vides politika Ieskaite ar atzīmi 2
Valsts pārbaudījumi   12
MSZU_d Bakalaura darbs Bakalaura darbs 12
Prakses   26
MSZV47_c Dažādu organizāciju personāldaļu darba novērošanas un salīdzināšanas prakse Prakse 10
MSZV47_b Dažādu organizāciju personāldaļu darba novērošanas un salīdzināšanas prakse Prakse 12
MSZV47_a Dažādu organizāciju personāldaļu darba novērošanas un salīdzināšanas prakse Prakse 4
MSAZ_b Kvalifikācijas prakse Prakse 10
MS0E20 Kvalifikācijas prakse personāla vadībā Prakse 10
MSZV46_a Prakse personāla lietvedībā Prakse 2
MSZV46_c Prakse personāla lietvedībā Prakse 4
MS0E52 Prakse personāla lietvedībā Prakse 6
MSZV46_b Prakse personāla lietvedībā Prakse 6
MSZV03 Prakse specializācijā Prakse 10
Ierobežotās izvēles kursi   96
Nozares profesionālās specializācijas kursi   60
MS98_e Biznesa angļu valoda Eksāmens 2
MS0E08_d Biznesa angļu valoda Eksāmens 3
MS98_g Biznesa angļu valoda Eksāmens 3
MS98_c Biznesa angļu valoda Eksāmens 4
MS98_f Biznesa angļu valoda Eksāmens 5
MS98_a Biznesa angļu valoda Ieskaite ar atzīmi 1
MS98_b Biznesa angļu valoda Ieskaite ar atzīmi 2
MS0E08_g Biznesa angļu valoda Ieskaite ar atzīmi 2
MS0E08_f Biznesa angļu valoda Ieskaite ar atzīmi 3
MS98_d Biznesa angļu valoda Ieskaite ar atzīmi 3
MS0E1E_c Biznesa krievu valoda Ieskaite ar atzīmi 2
MS0E2O_a Biznesa un vadības psiholoģija Ieskaite ar atzīmi 2
MS8Q Biznesa ētika Ieskaite ar atzīmi 2
MSZVAK_a Cilvēkresursu vadība Eksāmens 3
MSZVUL Cilvēkresursu vadība Eksāmens 3
MSZVHS_b Civilā un darba aizsardzība Eksāmens 2
MS0E11_e Civilā un darba aizsardzība Eksāmens 4
MSZVHS_d Civilā un darba aizsardzība Eksāmens 4
MSZVHS_c Civilā un darba aizsardzība Ieskaite ar atzīmi 1
MSZVHS_a Civilā un darba aizsardzība Ieskaite ar atzīmi 2
MSZVO9_c Darba likumdošana Latvijā II Eksāmens 2
MS0E16_a Darba likumdošana Latvijā Eksāmens 2
MS0E16_b Darba likumdošana Latvijā Ieskaite ar atzīmi 2
MSZVK3 Darba likumdošana Eksāmens 2
MSZV3P Darba likumdošana un darba aizsardzība Eksāmens 4
MSBR_b Darba psiholoģija Eksāmens 2
MSBR_c Darba psiholoģija Ieskaite ar atzīmi 2
MSBR_a Darba psiholoģija Ieskaite ar atzīmi 3
MSZVRL_d Darba psiholoģija ar integrētu studiju darbu Eksāmens 2
MSZVRL_c Darba psiholoģija ar integrētu studiju darbu Eksāmens 3
MSZVRL_a Darba psiholoģija ar integrētu studiju darbu Eksāmens 5
MSZVRL_b Darba psiholoģija ar integrētu studiju darbu Ieskaite ar atzīmi 3
MSZV3Y Darbaspēka situācija Latvijā un Eiropas Savienībā Ieskaite ar atzīmi 2
MS7C Ergonomika Eksāmens 2
MS0E4M_a Finanšu un vadības grāmatvedība Eksāmens 2
MS0E4M_b Finanšu un vadības grāmatvedība Ieskaite ar atzīmi 2
MSZV3E_b Finanšu un vadības grāmatvedības pamati Eksāmens 2
MSZV3E_a Finanšu un vadības grāmatvedības pamati Eksāmens 4
MSZV3E_c Finanšu un vadības grāmatvedības pamati Ieskaite ar atzīmi 2
MS9U_b Grāmatvedības pamati Eksāmens 2
MS0E4J Inovācijas personāla vadībā Eksāmens 3
MSZVRK_b Korporatīvā sociālā atbildība Eksāmens 2
MSZVRK_a Korporatīvā sociālā atbildība Ieskaite ar atzīmi 2
MS0E8T Koučings biznesā Ieskaite ar atzīmi 2
MSZV2C Kursa darbs I Eksāmens 2
MSZV2D Kursa darbs II Eksāmens 4
MS0E1A_c Kvalitātes vadība Eksāmens 2
MS9N_a Kvalitātes vadība Eksāmens 2
MS0E1A_d Kvalitātes vadība Ieskaite ar atzīmi 2
MS9N_c Kvalitātes vadība Ieskaite ar atzīmi 2
MS0E8J_a Latviešu valodas kultūra un valodas praktiskā stilistika Eksāmens 2
MS0E8J_b Latviešu valodas kultūra un valodas praktiskā stilistika Ieskaite ar atzīmi 2
MSAN Lietišķo spēļu metodika Ieskaite ar atzīmi 2
MSZV49_a Lietišķā etiķete un ētikas normas uzņēmumā Ieskaite ar atzīmi 2
MS8C_b Lietišķā komunikācija Ieskaite ar atzīmi 2
MS0E2K_b Lietišķā krievu valoda Ieskaite ar atzīmi 2
MSZVHP_a Lietvedība Eksāmens 2
MSZV3V_d Lietvedība personāla vadītāja darbā Eksāmens 1
MSZV3V_c Lietvedība personāla vadītāja darbā Eksāmens 2
MSZV3V_e Lietvedība personāla vadītāja darbā Eksāmens 3
MSZV3V_a Lietvedība personāla vadītāja darbā Ieskaite ar atzīmi 2
MS9Q_b Menedžments Eksāmens 4
MSF2_b Mikroekonomika Eksāmens 3
MS0E0E_c Mārketings Eksāmens 3
MS0E0E_a Mārketings Eksāmens 5
MS0E0E_b Mārketings Ieskaite ar atzīmi 2
MSZVRI_a Nodarbinātība Latvijā un Eiropas Savienībā Eksāmens 2
MSZVRI_b Nodarbinātība Latvijā un Eiropas Savienībā Ieskaite ar atzīmi 2
MSZV41_c Otrā svešvaloda Eksāmens 2
MSZV41_d Otrā svešvaloda Eksāmens 4
MSZV41_a Otrā svešvaloda Ieskaite ar atzīmi 1
MSZV41_b Otrā svešvaloda Ieskaite ar atzīmi 2
MSBS_a Personāla atlases metodes Ieskaite ar atzīmi 2
MSZVRH_a Personāla attīstības metodes Eksāmens 2
MSZVRH_b Personāla attīstības metodes Eksāmens 4
MSZV3W Personāla informācijas sistēmas Eksāmens 4
MSZVS5_c Personāla lietvedība Eksāmens 2
MSZVS5_d Personāla lietvedība Ieskaite ar atzīmi 2
MS0E4K_a Personāla plānošana, organizācija un vadīšana Eksāmens 4
MS0E4S_c Personāla vadība Eksāmens 2
MSZV65 Personāla vadītāja profesionālā ētika Ieskaite ar atzīmi 2
MSCI_b Personības psiholoģija I Eksāmens 2
MS0E8H Personības psiholoģija un izaugsmes treniņš Eksāmens 3
MSZVK2 Profesionālā ētika personāla vadībā Eksāmens 2
MSZVK2_b Profesionālā ētika personāla vadībā Eksāmens 4
MSZVK2_a Profesionālā ētika personāla vadībā Ieskaite ar atzīmi 4
MS4O_b Projektu vadība I Ieskaite ar atzīmi 2
MSNY_e Projektu vadība Eksāmens 2
MS0E1B_a Projektu vadība Eksāmens 2
MS0E1B_d Projektu vadība Eksāmens 4
MS4O_c Projektu vadība Eksāmens 4
MS0E1B_c Projektu vadība Ieskaite ar atzīmi 2
MS9T_b Sabiedriskās attiecības Eksāmens 2
MS0E4V_a Sabiedriskās attiecības Eksāmens 3
MS0E4V_b Sabiedriskās attiecības Ieskaite ar atzīmi 2
MS9T_c Sabiedriskās attiecības Ieskaite ar atzīmi 2
MS0E4V_c Sabiedriskās attiecības Ieskaite ar atzīmi 3
MS9T_a Sabiedriskās attiecības Ieskaite ar atzīmi 3
MSYG_a Saskarsmes psiholoģija II Ieskaite ar atzīmi 2
MS8M_e Saskarsmes psiholoģija Eksāmens 2
MS8M_c Saskarsmes psiholoģija Ieskaite ar atzīmi 2
MS7O_b Sociālpsiholoģiskie treniņi Ieskaite ar atzīmi 2
MS0E19_a Sociālā psiholoģija Eksāmens 3
MS8O_a Statistika Eksāmens 1
MS8O_e Statistika Eksāmens 2
MS8O_c Statistika Eksāmens 4
MS8O_d Statistika Ieskaite ar atzīmi 2
MSZV5I_b Studiju darbs I Eksāmens 2
MSZV5I_c Studiju darbs I Eksāmens 3
MSZV5I_d Studiju darbs I Kursa darbs/projekts 3
MSZV5J_b Studiju darbs II Eksāmens 2
MSZV5J_e Studiju darbs II Kursa darbs/projekts 4
MSZVK4 Studiju darbs III Eksāmens 3
MSZV5K_e Studiju darbs Eksāmens 2
MSZV5K_c Studiju darbs Eksāmens 3
MSZV5K_h Studiju darbs Kursa darbs/projekts 4
MSZV5K_d Studiju darbs Eksāmens 6
MSZV5K_g Studiju darbs Eksāmens 7
MSZV5K_f Studiju darbs Kursa darbs/projekts 2
MSZV5K_a Studiju darbs Kursa darbs/projekts 3
MSZV5K_b Studiju darbs Kursa darbs/projekts 4
MSZV8Y Vadības informācijas sistēmas Eksāmens 3
MSB5 Zinātniskais referāts Eksāmens 1
Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi   36
MS0E2O_a Biznesa un vadības psiholoģija Ieskaite ar atzīmi 2
MSZVAK_a Cilvēkresursu vadība Eksāmens 3
MSZVUL Cilvēkresursu vadība Eksāmens 3
MS0E15_e Ekonomika Eksāmens 1
MS0E15_a Ekonomika Eksāmens 2
MSBU_d Ekonomika Eksāmens 2
MS0E15_d Ekonomika Eksāmens 3
MS0E15_c Ekonomika Eksāmens 4
MSBU_b Ekonomika Eksāmens 4
MS0E15_b Ekonomika Ieskaite ar atzīmi 2
MSBU_a Ekonomika Ieskaite ar atzīmi 2
MSBU_c Ekonomika Ieskaite ar atzīmi 4
MS9P_b Ekonomikas pamati Eksāmens 2
MS9P_a Ekonomikas pamati Ieskaite ar atzīmi 2
MSCC_d Grāmatvedība Eksāmens 2
MSCC_c Grāmatvedība Ieskaite ar atzīmi 2
MSZV2P_b Ievads pētnieciskajā darbā Eksāmens 1
MSZV2P_c Ievads pētnieciskajā darbā Ieskaite ar atzīmi 2
MSZV3S_c Informācijas tehnoloģija personāla vadītāja darbā Eksāmens 2
MSZV3S_e Informācijas tehnoloģija personāla vadītāja darbā Eksāmens 4
MSZV3S_b Informācijas tehnoloģija personāla vadītāja darbā Eksāmens 6
MSZV3S_d Informācijas tehnoloģija personāla vadītāja darbā Ieskaite ar atzīmi 2
MSZV3S_a Informācijas tehnoloģija personāla vadītāja darbā Ieskaite ar atzīmi 4
MS0E4J Inovācijas personāla vadībā Eksāmens 3
MS0E12_b Komercdarbības tiesības Eksāmens 2
MS0E12_d Komercdarbības tiesības Eksāmens 4
MS0E12_c Komercdarbības tiesības Ieskaite ar atzīmi 2
MSZVRK_a Korporatīvā sociālā atbildība Ieskaite ar atzīmi 2
MS0E1A_d Kvalitātes vadība Ieskaite ar atzīmi 2
MS4S_c Lietvedība Eksāmens 2
MS4S_a Lietvedība Ieskaite ar atzīmi 2
MS7E_a Makroekonomika Eksāmens 3
MSZV3R_d Menedžmenta pamati Eksāmens 1
MSZV3R_c Menedžmenta pamati Eksāmens 3
MSZV3R_b Menedžmenta pamati Eksāmens 4
MSF2_b Mikroekonomika Eksāmens 3
MS0E0E_a Mārketings Eksāmens 5
MSZV3T_b Organizāciju un vadības psiholoģija Eksāmens 2
MSZV3T_a Organizāciju un vadības psiholoģija Eksāmens 4
MSZV3T_c Organizāciju un vadības psiholoģija Ieskaite ar atzīmi 2
MSBS_b Personāla atlases metodes Eksāmens 3
MS0E4K_b Personāla plānošana, organizācija un vadīšana Eksāmens 2
MS0E4K_c Personāla plānošana, organizācija un vadīšana Ieskaite ar atzīmi 2
MS7M_g Personāla vadība Eksāmens 2
MS7M_d Personāla vadība Eksāmens 4
MS7M_f Personāla vadība Eksāmens 6
MS7M_a Personāla vadība Ieskaite ar atzīmi 1
MS7M Personāla vadība Ieskaite ar atzīmi 2
MS7M_c Personāla vadība Ieskaite ar atzīmi 2
MS7M_e Personāla vadība Ieskaite ar atzīmi 4
MSCI_b Personības psiholoģija I Eksāmens 2
MS0E4U_c Pētnieciskā darba metodes Eksāmens 2
MSA3_a Pētnieciskā darba metodes Eksāmens 1
MSA3_b Pētnieciskā darba metodes Eksāmens 3
MS0E4U_a Pētnieciskā darba metodes Eksāmens 3
MS0E4U_b Pētnieciskā darba metodes Ieskaite ar atzīmi 2
MS0E1I Pētījumu metodoloģija Ieskaite ar atzīmi 1
MSZVIH_b Risku analīze un vadība Ieskaite ar atzīmi 2
MS0E4T_b Risku analīze un vadība Ieskaite ar atzīmi 2
MS8M_e Saskarsmes psiholoģija Eksāmens 2
MSAA_e Sociālā psiholoģija Eksāmens 3
MS0E19_a Sociālā psiholoģija Eksāmens 3
MS0E4H_a Uzņēmējdarbības finanses Eksāmens 2
MS0E4H_b Uzņēmējdarbības finanses Ieskaite ar atzīmi 2
MSA0_b Uzņēmējdarbības tiesību pamati Eksāmens 2
MSA0_a Uzņēmējdarbības tiesību pamati Ieskaite ar atzīmi 2
MSZVQ1_a Vadības teorija Eksāmens 1
MSZVQ1_b Vadības teorija Eksāmens 3
Brīvās izvēles kursi   6
MSZVFZ_b Brīvās izvēles kurss Ieskaite ar atzīmi 2
MSZVFZ_a Brīvās izvēles kurss Ieskaite ar atzīmi 4
MSZVIL Brīvās izvēles studiju priekšmets Ieskaite ar atzīmi 2
MSXI_b Finanšu teorijas pamati Eksāmens 2
MSZVIZ_a IZVĒLES KURSI Ieskaite ar atzīmi 2
MS0E1D_a Karjeras izglītība Ieskaite ar atzīmi 2
MSZV3J_b Komandas un grupas vadība Eksāmens 2
MS0E8T Koučings biznesā Ieskaite ar atzīmi 2
MS0E54_e Mārketings Eksāmens 2
MS0E54_d Mārketings Ieskaite ar atzīmi 2
MS0E4I_d Nodokļu pārvaldība Ieskaite ar atzīmi 2
MSZV0Q_b Pozitīvā psiholoģija Eksāmens 2
MR58_a Pozitīvā psiholoģija Ieskaite ar atzīmi 2
MSZV0Q_a Pozitīvā psiholoģija Ieskaite ar atzīmi 2
MSZV5Y_a Prezentācijas iemaņu treniņš Eksāmens 2
MSV3_c Starptautiskā komercdarbības vide Ieskaite ar atzīmi 2
MS8A_b Tiesību pamati Eksāmens 2
MS82_c Uzņēmējdarbības ekonomika Eksāmens 2
Zinātnes nozare Vadībzinātne
EKI līmenis 6