Pēc struktūrvienības

Vārds Uzvārds Struktūrvienība Amati Tālrunis E-pasts
Anita Rodiņa

Juridiskā fakultāte

fakultātes dekāns

67034560

anita.rodina@lu.lv

Annija Kārkliņa

Juridiskā fakultāte

fakultātes prodekāns

67034447

annija.karklina@lu.lv

Anita Brakša

Juridiskā fakultāte

izpilddirektors

67034448

anita.braksa@lu.lv

Baiba Brūvere

Juridiskā fakultāte

fakultātes sekretārs

67034560

baiba.bruvere@lu.lv

Ingars Gusāns

Juridiskā fakultāte

viesdocents

67034464

ingars.gusans@lu.lv

Lauris Liepa

Juridiskā fakultāte

lektora p.i.

67034563

lauris.liepa@lu.lv

Andis Zalpēteris

Juridiskā fakultāte

lektora p.i.

67034527

andis.zalpeteris@lu.lv

Kristīne Ābele

Juridiskā fakultāte

metodiķis

67034598

kristine.abele@lu.lv

Laura Millere

Juridiskā fakultāte

metodiķis

67034523

laura.millere@lu.lv

Agnese Šteinberga

Juridiskā fakultāte

metodiķis

agnese.steinberga@lu.lv

Madara Marija Ose

Juridiskā fakultāte

sabiedrisko attiecību speciālists

67034466

madara.ose@lu.lv

Nauris Balodis

Juridiskā fakultāte

datora operators

nauris.balodis@lu.lv

Aivis Beķeris

Juridiskā fakultāte

datora operators

67034405

aivis.bekeris@lu.lv