Pēc struktūrvienības

Vārds Uzvārds Struktūrvienība Amati Tālrunis E-pasts
Gundars Bērziņš

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte

fakultātes dekāns

67034701

gundars.berzins@lu.lv

Margarita Dunska

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte

fakultātes prodekāns

67034758

margarita.dunska@lu.lv

Inna Romānova

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte

fakultātes prodekāns

67034723

inna.romanova@lu.lv

Josef Neuert

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte

viesprofesors

josef.dr@lu.lv

Sofija Kristele

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte

izpilddirektors
projekta koordinators

67034744

sofija.kristele@lu.lv

Rita Freimane

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte

pētnieks

67034979

rita.freimane@lu.lv

Līga Leitāne

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte

pētnieks

67034622

liga.leitane@lu.lv

Leonardo Pataccini Alvarez

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte

pētnieks

leonardo.pataccini_alvarez@lu.lv

Ivita Faituša

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte

pētnieks (Dr.)

ivita.faitusa@lu.lv

Romāns Putāns

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte

pētnieks (Dr.)

67034795

romans.putans@lu.lv

Ināra Kantāne

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte

inženieris

67034709

inara.kantane@lu.lv

Vairis Ļaudams

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte

lektors

vairis.laudams@lu.lv

Inese Pabērza

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte

lektors

67034702

inese.paberza@lu.lv

Lelde Dimante

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte

pasniedzējs

lelde.dimante@lu.lv

Inta Kalniņa

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte

pasniedzējs

inta.kalnina@lu.lv

Jeļena Laščenko

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte

pasniedzējs

jelena.lascenko@lu.lv

Agnese Vaivade

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte

pasniedzējs

agnese.vaivade@lu.lv

Kristīne Zubkāne

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte

pasniedzējs

67034576

kristine.zubkane@lu.lv

Sandis Babris

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte

pasniedzējs (Dr.)

67034749

sandis.babris@lu.lv

Kristīne Zaksa

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte

pasniedzējs (Dr.)

67034776

kristine.zaksa@lu.lv

Ivanda Jakovele

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte

metodiķis
projekta vadītāja asistents

67034725

ivanda.jakovele@lu.lv

Laila Lisenko

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte

metodiķis

67034984

laila.lisenko@lu.lv

Zanda Nilendere

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte

metodiķis
projekta koordinators

67034983

zanda.nilendere@lu.lv

Larisa Staņuka

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte

metodiķis

67034962

larisa.stanuka@lu.lv

Alla Ščukina

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte

metodiķis

67034963

alla.scukina@lu.lv

Astra Zaļkalne

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte

metodiķis

67034986

astra.zalkalne@lu.lv

Tatjana Stankēviča

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte

vecākais metodiķis

67034712

tatjana.stankevica@lu.lv

Pāvels Fricbergs

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte

konsultants

67034776

pavels.fricbergs@lu.lv

Ginta Tora

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte

projekta vadītājs

ginta.tora@lu.lv

Marta Belasova

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte

projekta koordinators

marta.belasova@lu.lv

Liene Bērziņa

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte

projekta koordinators
sabiedrisko attiecību speciālists

29838689

berzina.liene@lu.lv

Anita Rudāja

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte

projekta koordinators
sekretārs

67034610

ranita@lu.lv

Ginta Rūzniece

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte

vecākais eksperts

67034712

ginta.ruzniece@lu.lv

Kristīne Liepiņa

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte

zinātniskais sekretārs

67034725

kristine.liepina@lu.lv

Evija Ansonska

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte

sabiedrisko attiecību speciālists

26011887

evija.ansonska@lu.lv

Elīna Ogsta

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte

sabiedrisko attiecību speciālists

67034776

elina.ogsta@lu.lv

Emīls Volgasts

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte

sabiedrisko attiecību speciālists

ev14033@lu.lv

Valdis Auza

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte

vadošais sistēmanalītiķis

67034705

valdis.auza@lu.lv

Vladimirs Bukei

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte

datortīkla administrators

67034710

vladimirs.bukei@lu.lv

Rita Žuka

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte

datortīkla administrators

67034979

rita.zuka@lu.lv

Jūlija Vladimirova

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte

vecākais lietvedis

67034720

julija.vladimirova@lu.lv

Zane Svilāne

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte

ārējo sakaru koordinētājs

67034789

zane.svilane@lu.lv

Ella Jākobsone

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte

vecākais sekretārs

67034701

ella.jakobsone@lu.lv

Andris Flēders

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte

saimniecības pārzinis

67034708

andris.fleders2@lu.lv

Egils Kārkliņš

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte

saimniecības pārzinis

67034764

egils.karklins@lu.lv