Pēc uzvārda


 
Vārds Uzvārds Struktūrvienība Amati Tālrunis E-pasts
Dace Abališa

Apsaimniekošanas un remontu nodaļa

apkopējs

dace.abalisa@lu.lv

Enrika Abramova

Apsaimniekošanas un remontu nodaļa

apkopējs

enrika.abramova@lu.lv

Monika Abricka

Magnētiskās hidrodinamikas tehnoloģiju laboratorija

pētnieks

monika.abricka@lu.lv

Natālija Abrola

Starptautiskais Indijas studiju institūts

koordinētājs

natalija.abrola@lu.lv

Baiba Actiņa

Apsaimniekošanas un remontu nodaļa

garderobists

baiba.actina@lu.lv

Andris Actiņš

Fizikālās ķīmijas katedra

profesors
fakultātes katedras vadītājs

29498924

andris.actins@lu.lv

Kristīne Afanasjeva

Vides zinātnes nodaļa

zinātniskais asistents

ka13019@lu.lv

Roberts Afanasjevs

Botāniskais dārzs

ēku un teritorijas dežurants

roberts.afanasjevs@lu.lv

Juris Aigars

Vides aizsardzības katedra

docents

juris.aigars@lu.lv

Vita Aišpure

Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka

galvenais bibliotekārs

67033954

vita.aispure@lu.lv

Ineta Aizporiete

Skolotāju izglītības nodaļa

pasniedzējs

ineta.aizporiete@lu.lv

Ieva Aizsila

Finanšu un grāmatvedības nodaļa

lektors

67034788

ieva.aizsila@lu.lv

Ilze Aizsilniece

Medicīnas fakultāte

lektors

ilze.aizsilniece@lu.lv

Edijs Aizstrauts

Botāniskais dārzs

sētnieks

edijs.aizstrauts@lu.lv

Artis Akmanis

Apsaimniekošanas un remontu nodaļa

ēku remontstrādnieks

artis.akmanis@lu.lv

Ilona Akmentiņa

Latviešu valodas institūts

zinātniskais asistents

ilona.akmentina@lu.lv

Austris Akmentiņš

Teorētiskās fizikas katedra

laborants

austris.akmentins@lu.lv

Astrīda Akopjana

Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts

vecākais laborants

astrida.akopjana@lu.lv

Igors Aksiks

Ķirurģijas katedra

asociētais profesors

igors.aksiks@lu.lv

Ainars Alberts

Tehniskā nodrošinājuma nodaļa

dežurants

ainars.alberts@lu.lv

Māris Alberts

Datorikas fakultāte

pasniedzējs (Dr.)

maris.alberts@lu.lv

Pauls Aldiņš

Medicīnas fakultāte

pasniedzējs

pauls.aldins@lu.lv

Amanda Alehnoviča

Ieņēmumu centru nodaļa

lietvedis

67033929

amanda.alehnovica@lu.lv

Ilona Aleksandraviča

Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts

eksperts

ilona.aleksandravica@lu.lv

Aleksandrs Aleksandrovs

Filozofijas un socioloģijas institūts

pētnieks

28385810

aleksandrs.aleksandrovs@lu.lv

Renāte Aleksejenoka

Tehniskā nodrošinājuma nodaļa

dežurants

renate.aleksejenoka@lu.lv

Ilze Alekšūne

Latvijas Universitātes Bibliotēka

bibliotekārs

67034637

ilze.aleksune@lu.lv

Jekaterina Alijeva

Medicīnas fakultāte

sekretārs
lietvedis

67034372

jekaterina.alijeva@lu.lv

Dace Alksne

Ieņēmumu centru nodaļa

dienesta viesnīcas vadītājs

dace.alksne@lu.lv

Reinis Alksnis

Statistisko pētījumu un datu analīzes laboratorija

zinātniskais asistents

reinis.alksnis@lu.lv

Rita Alkšbirze

Latvijas Universitātes Bibliotēka

galvenais bibliotekārs

67033933

rita.alksbirze@lu.lv

Vita Alle

Bioloģijas fakultāte
Augu fizioloģijas katedra
LU Botāniskā dārza nodaļa RSeIA “Babīte”

pētnieks
pētnieks
izpilddirektors

67033923

vita.alle@lu.lv

Jānis Alnis

Kvantu optikas laboratorija

vadošais pētnieks
laboratorijas vadītājs

27463408

janis.alnis@lu.lv

Linda Alondere

Medicīnas fakultāte

pasniedzējs

linda.alondere@lu.lv

Agris Alonderis

Informācijas tehnoloģiju departaments

vecākais sistēmanalītiķis

67033999

agris.alonderis@lu.lv

Ļubova Aļeksejeva

Akadēmisko servisu nodaļa

vecākais lietvedis

67034396

lubova.aleksejeva@lu.lv

Andris Ambainis

Datorzinātnes matemātisko pamatu katedra
Kvantu datorzinātnes centrs

centra vadītājs
profesors

67034517

andris.ambainis@lu.lv

Natālija Ambrosova

Āzijas studiju nodaļa

metodiķis

67034926

natalija.ambrosova@lu.lv

Iveta Ancāne

Ķīmijas fakultāte
Neorganiskās ķīmijas katedra
Studiju attīstības un pārvaldības pilnveides programma

projekta koordinators
docents
pētnieks (Dr.)

iveta.ancane@lu.lv

Ināra Marija Ančupāne

Dermatoveneroloģijas katedra

asociētā profesora p.i.

inara.ancupane@lu.lv

Daina Andersone

Internās medicīnas katedra

profesors

daina.andersone@lu.lv

Irēna Andersone

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

pētnieks

it17018@lu.lv

Rudīte Andersone

Izglītības zinātņu un pedagoģisko inovāciju nodaļa

profesors

rudite.andersone@lu.lv

Una Andersone-Ozola

Augu fizioloģijas katedra

vecākais laborants
pētnieks (Dr.)

67033920

una.andersone-ozola@lu.lv

Andris Andersons

Fizikas nodaļa

inženieris

67033766

andris.andersons@lu.lv

Jānis Andersons

LU Akadēmiskais apgāds
Materiālu mehānikas institūts

redaktors
vadošais pētnieks

andersons.janis@lu.lv

Ņikita Andrejevs

Teoloģijas fakultāte

zinātniskais asistents

nikita.andrejevs@lu.lv

Viktorija Andriksone

Optometrijas un redzes zinātnes nodaļa

laborants

viktorija.andriksone@lu.lv

Henrijs Andriksons

Psiholoģijas nodaļa

zinātniski tehniskās informācijas inženieris

henrijs.andriksons@lu.lv

Anete Andržejevska

Iepirkumu nodaļa

jurists

67034896

anete.andrzejevska@lu.lv

Jana Andžāne

Ķīmiskās fizikas institūts

vadošais pētnieks

67033937

jana.andzane@lu.lv

Vera Andžāne

Tehniskā nodrošinājuma nodaļa

dežurants

vera.andzane@lu.lv

Kārlis Andžs

Apsaimniekošanas un remontu nodaļa

remontstrādnieks

karlis.andzs@lu.lv

Ina Ansone

Atomfizikas un spektroskopijas institūts

vecākais eksperts

ina.ansone@lu.lv

Linda Ansone-Bērtiņa

Vides zinātnes nodaļa
Vides kvalitātes monitoringa laboratorija

pētnieks (Dr.)
laboratorijas vadītājs

linda.ansone-bertina@lu.lv

Evija Ansonska

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte

sabiedrisko attiecību speciālists

26011887

evija.ansonska@lu.lv

Zenta Anspoka

Pirmskolas un sākumizglītības nodaļa

profesors

zenta.anspoka@lu.lv

Kristīne Ante

Latvijas vēstures institūts

atbildīgais redaktors

kristine.ante@lu.lv

Kristīne Antonova

Sociālo un politisko pētījumu institūts

zinātniskā asistenta p.i.

ka13013@lu.lv

Antra Antonoviča

Cēsu filiāle

biroja administrators

antra.antonovica@lu.lv

Mikk Antsov

Ķīmiskās fizikas institūts

vadošais pētnieks

mikk.antsov@lu.lv

Andris Antuzevičs

Fizikas nodaļa

pasniedzējs (Dr.)

andris.antuzevics@lu.lv

Olga Aņiskeviča

LU Akadēmiskais apgāds

maketētājs datordizainers

olga.aniskevica@lu.lv

Andrejs Aņiskevičs

Materiālu mehānikas institūts

vadošais pētnieks

andrejs.aniskevics@lu.lv

Inita Apalīte

Grāmatvedība

grāmatvedis

67033983

inita.apalite@lu.lv

Andris Apels

Apsaimniekošanas un remontu nodaļa

sētnieks

andris.apels@lu.lv

Inga Apine

Kokaugu laboratorija

vadošais pētnieks

67614416

inga.apine@lu.lv

Ģirts Apinis

Tehniskā nodrošinājuma nodaļa

dežurants

girts.apinis@lu.lv

Roberts Apinis

Materiālu mehānikas institūts

pētnieks (Dr.)

roberts.apinis@lu.lv

Austra Laima Aprāne

Studentu padomes birojs

koordinētājs

67034317

austra_laima.aprane@lu.lv

Diāna Apse

Tiesību teorijas un vēstures zinātņu katedra

docents

67034563

diana.apse@lu.lv

Pēteris Apse

Medicīnas fakultāte

pasniedzējs (Dr.)

peteris.apse@lu.lv

Vineta Apse

Humanitāro zinātņu fakultāte
Valodniecības katedra

lektors
pētnieks

67034932

vineta.apse@lu.lv

Anita Apsīte

Juridiskā fakultāte

pasniedzējs

67034552

anita.apsite@lu.lv

Elga Apsīte

Dabas ģeogrāfijas katedra

asociētais profesors

elga.apsite@lu.lv

Ieva Apsīte

Studiju attīstības un pārvaldības pilnveides programma

vadošais eksperts

ieva.apsite@lu.lv

Elīna Apsīte-Beriņa

Ģeogrāfijas nodaļa

vadošais pētnieks

elina.apsite-berina@lu.lv

Aigars Apsītis

Atomfizikas, atmosfēras fizikas un fotoķīmijas laboratorija

pētnieks

aigars.apsitis@lu.lv

Lauris Arbidans

Vides zinātnes nodaļa

zinātniskais asistents

lauris.arbidans@lu.lv

Laura Ardava-Āboliņa

Komunikācijas studiju nodaļa
Sociālo un politisko pētījumu institūts

zinātniskais sekretārs
docents
pētnieks (Dr.)

laura.ardava@lu.lv

Dace Arkliņa

Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka

rokrakstu, grāmatu, dokumentu restaurators

67033959

dace.arklina@lu.lv

Dace Arkliņa

Medicīnas fakultāte

lektora p.i.

da15002@lu.lv

Aleksandrs Arnautovs

Materiālu mehānikas institūts

vadošais pētnieks

aleksandrs.arnautovs@lu.lv

Evija Arnava

Studiju attīstības un pārvaldības pilnveides programma

vadošais eksperts

evija.arnava@lu.lv

Gunita Arnava

Latviešu valodas institūts

zinātniskais asistents

gunita.arnava@lu.lv

Vineta Arnicāne

Programmēšanas katedra

docents

vineta.arnicane@lu.lv

Guntis Arnicāns

Datorikas fakultāte
Programmēšanas katedra

profesors
fakultātes dekāns

67034490

guntis.arnicans@lu.lv

Ella Arša

Datorzinātnes studiju metodiskā laboratorija

metodiķis

67224363

ella.arsa@lu.lv

Svetlana Asmuss

Matemātiskās analīzes katedra

profesors
fakultātes katedras vadītājs

67033728

svetlana.asmuss@lu.lv

Aigars Atvars

Kvantu optikas laboratorija

vadošais pētnieks

aigars.atvars@lu.lv

Agris Auce

Ķīmiskās fizikas institūts

vadošais pētnieks

67033937

agris.auce@lu.lv

Daunis Auers

Politikas zinātnes nodaļa

asociētais profesors

daunis.auers@lu.lv

Dace Augstkalne

Pirmskolas un sākumizglītības nodaļa

lektors

dace.augstkalne@lu.lv

Inta Augustāne

Skolotāju izglītības nodaļa

lektora p.i.

inta.augustane@lu.lv

Liene Auniņa

Bioloģijas institūts

pētnieks (Dr.)

liene.aunina@lu.lv

Ainārs Auniņš

Zooloģijas un dzīvnieku ekoloģijas katedra

docents
fakultātes katedras vadītājs

67033926

ainars.aunins@lu.lv

Muntis Auns

Latvijas vēstures institūts

pētnieks (Dr.)

muntis.auns@lu.lv

Rasma Aupmane

Bioloģijas institūts

vecākais laborants

rasma.aupmane@lu.lv

Dagmāra Ausekle

Skolotāju izglītības nodaļa

pasniedzējs (Dr.)

dagmara.ausekle@lu.lv

Ivars Austers

Psiholoģijas nodaļa

profesors
fakultātes nodaļas vadītājs

67034834

ivars.austers@lu.lv

Dace Austruma

Grāmatvedība

galvenā grāmatveža vietnieks

67033884

dace.austruma@lu.lv

Arnis Austrums

Plānošanas nodaļa

ekonomists

67033913

arnis.austrums@lu.lv

Valdis Auza

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Ekonomikas nodaļa

vadošais sistēmanalītiķis
lektors

67034705

valdis.auza@lu.lv

Anita Auziņa

Skolotāju izglītības nodaļa
Studiju attīstības un pārvaldības pilnveides programma

eksperts
lektors

anita.auzina@lu.lv

Mārcis Auziņš

Eksperimentālās fizikas katedra

profesors
fakultātes katedras vadītājs

67033700

marcis.auzins@lu.lv

Anžela Avdeikina

Latvijas Universitātes Bibliotēka

galvenais bibliotekārs

67033812

anzela.avdeikina@lu.lv

Antra Avena

Starpnozaru izglītības inovāciju centrs

eksperts

antra.avena@lu.lv

Zaiga Avote

Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka

galvenais bibliotekārs

67033957

zaiga.avote@lu.lv

Austra Avotiņa

Mākslas un tehnoloģiju nodaļa
Studiju attīstības un pārvaldības pilnveides programma

projekta koordinators
asociētais profesors
fakultātes nodaļas vadītājs

67034816

austra.avotina@lu.lv

Elīza Avotiņa

Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts

laborants

eliza.avotina@lu.lv

Līga Avotiņa

Ķīmiskās fizikas institūts

pētnieks

67033937

liga.avotina@lu.lv

Maruta Avotiņa

A. Liepas Neklātienes matemātikas skola
Vispārīgās matemātikas katedra
Studiju attīstības un pārvaldības pilnveides programma

eksperts
lektors
pētnieks
centra vadītājs

67033738

maruta.avotina@lu.lv

Raqueline Azevedo Medeiros Santos

Kvantu datorzinātnes centrs

pētnieks (Dr.)

raqueline.azevedo_medeiros_santos@lu.lv

Elīna Ažēna

Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedra
Bioloģijas institūts
Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts

laborants
lektors
pētnieks

67033920

elina.azena@lu.lv

Aivis Ābele

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

izpilddirektora vietnieks

67034810

aivis.abele@lu.lv

Andris Ābele

Medicīnas fakultāte

pasniedzējs

andris.abele@lu.lv

Daina Ābele

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

logopēds

daina.abele@lu.lv

Kristīne Ābele

Juridiskā fakultāte

metodiķis

67034598

kristine.abele@lu.lv

Māris Ābele

Astronomijas institūts

vadošais pētnieks

67034589

maris.abele@lu.lv

Rita Ābele

Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centrs

centra direktora vietnieks

67034825

rita.abele@lu.lv

Ilvis Ābeļkalns

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
Skolotāju izglītības nodaļa

eksperts
docents

ilvis.abelkalns@lu.lv

Anda Ābola

Augstas izšķirtspējas spektroskopijas un gaismas avotu tehnoloģijas laboratorija

pētnieks

67225907

anda.abola@lu.lv

Inese Āboliņa

Sociālo zinātņu fakultāte

izpilddirektora vietnieks

67140499

inese.abolina@lu.lv

Kristīne Āboliņa

Lietišķās vides zinātnes katedra

docents
pētnieks (Dr.)

67033934

kristine.abolina@lu.lv

Laura Āboliņa

Bioloģijas institūts

vecākais laborants

laura.abolina@lu.lv

Dainis Ābols

Informācijas tehnoloģiju departaments

vadošais sistēmanalītiķis

dainis.abols@lu.lv

Baiba Āboltiņa

Vispārīgās matemātikas katedra

lektors

67033715

baiba.aboltina@lu.lv

Daiga Āboltiņa

Vadībzinātnes nodaļa

lektors

67034702

daiga.aboltina@lu.lv

Līga Āboltiņa

Pirmskolas un sākumizglītības nodaļa

docents

67034830

liga.aboltina@lu.lv

Ilze Āķīte

Apsaimniekošanas un remontu nodaļa

apkopējs

ilze.akite@lu.lv

Līga Ārente

Medicīnas fakultāte

pasniedzējs

liga.arente@lu.lv

Agnis Āriņš

Kvantu datorzinātnes centrs

pētnieks

agnis.arins@lu.lv

Dace Ozola- Azovska

Ķirurģijas katedra

lektors

dace.ozola-_azovska@lu.lv

Leonardo Pataccini Alvarez

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte

pētnieks

leonardo.pataccini_alvarez@lu.lv

Ramona Rupeika-Apoga

Finanšu un grāmatvedības nodaļa

profesors
fakultātes nodaļas vadītājs

67034778

ramona.rupeika-apoga@lu.lv