Gundars Bērziņš

Fakultātes dekāns
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Profesors
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte Vadībzinātnes nodaļa
Prombūtne
27.12.2018 - 28.12.2018

Papildus informācija

.