Papildus informācija

 Dr.hab.biol., prof. Ruta Muceniece
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
 
Dzimšanas gads:  1950.
 
Izglītība:

1976.    Provizors, Rīgas Medicīnas institūts, Farmācijas fakultāte
1979.-1982. Aspirantūra Latvijas Organiskās sintēzes institūts (OSI)
 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:

1982.   Bioloģijas zinātņu kandidāte
1982.-1987.   Jaunākā zinātniskā līdzstrādniece OSI
1992.   Nostrificēts bioloģijas doktora grāds, Dr.biol.
1987-1999 Vecākā zinātniskā līdzstrādniece OSI
1999 Habilitētā bioloģijas doktora grāds. Dr.hab.biol.
1999-2000  Vadošā pētniece OSI
2000-2005  Asociētā profesore LU Medicīnas fakultātē
2001 LZA korespondētājlocekle
2005- līdz šim Profesore LU Medicīnas fakultātē
 
Nodarbošanās:

1976.-1987.   Jaunākā zinātniskā līdzstrādniece OSI
1987.-1999.   Vecākā zinātniskā līdzstrādniece OSI
1999-2000 Vadošā pētniece OSI
1992-2000.  Vieszinātniece Upsalas universitātē, Zviedrijā
2000-2005 Asociētā profesore LU Medicīnas fakultāte
2005.    Profesore LU Medicīnas fakultāte 
 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
  1. Mutulis F, Kreicberga J, Yahorava S, Mutule I, Borisova-Jan L, Yahorau A, Muceniece R, Azena S, Veiksina S, Petrovska R, Wikberg JE.. Design and synthesis of a library of tertiary amides: Evaluation as mimetics of the melanocortins' active core.Bioorg Med Chem. 2007 Sep 1;15(17):5787-5810.
  2. Muceniece R, Saleniece K, Riekstina U, Krigere L, Tirzitis G, Ancans J. Betulin binds to melanocortin receptors and antagonizes alpha-melanocyte stimulating hormone induced cAMP generation in mouse melanoma cells.Cell Biochem Funct. 2007, 25, 591-596. 
  3. Muceniece R, Zvejniece L, Liepinsh E, Kirjanova O, Baumane L, Petrovska R, Mutulis F, Mutule I, Kalvinsh I, Wikberg JE, Dambrova M. The MC(3) receptor binding affinity of melanocortins correlates with the nitric oxide production inhibition in mice brain inflammation model.Peptides. 2006 Jun;27(6):1443-1450.
  4. Schiöth HB,  Muceniece R, Mutule I, Jarl Wikberg. JES.
    New melanocortin 1 receptor binding motif based on the C-terminal sequence of α-melanocyte stimulating hormone. Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2006 Oct;99(4):287-293.
  5. Muceniece R., Zvejniece L., Kirjanova O., Liepinsh E., Krigere L., Vilskersts R., Baumane L., Gordjusina V., Kalvinsh I., Wikberg J.E.S., Dambrova M. beta-MSH inhibits brain inflammation via MC3/4 receptors and impaired NF-κB signalling. J. Neuroimmunol., 2005, 169, 13-19.
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos 95
Konferenču tēzes  84
Starptautiskie patenti 9
 
Zinātniski pētnieciskā darbība:

2006-2008  ERAF granta „Biomedicīnā pielietojamo autologo cilmes šūnu iegūšanas un pavairošanas tehnoloģiju praktisko aspektu izstrādāšana” pētniece
2005-2007 LU granta „Kartupeļu (Solanum tuberosum, L.) ekstraktu ārstniecisko īpašību pētījumi” vadītāja
2004-2008  LZP granta “Melanokortīnu un to sintētisko mimētiķu loma neiro-immūno-endokrīno sistēmu savstarpējā mijiedarbībā” vadītāja
2001-2004 LZP granta “Neiroiekaisuma un imūno reakciju regulācijas iespējas ar melanokortīniem un to mimētiķiem” vadītāja
2003-2004 līdzstrādniece divpusējā sadarbības programmā ar Franciju “Osmoze”
2004  MedNatNet partnere - Medical Natural Sciences Network (koordinators Vrije Universitāte, Nīderlande)
2000-2002 Visbijas programmas dalībniece “ Visby Network grant: program for education in and development of novel technologies for drug development”
Starptautiskās konferences “Steping into 21st century” (Rīga, 2004) Rīcības komitejas locekle;
Eiropas Klīnisko farmaceitu asociācijas konferences (Viļņa, 2006) Organizācijas komitejas locekle.
 
Akadēmiskie kursi:
  • Farmakognozija,  A daļa,  4 kredītp.
  • Farmakokinētika, A daļa,  2 kredītp.
  • Zāļu vielas,  B daļa,  4 kredītp.
Papildus ziņas par profesionālo darbību:

LU Senāta Revīzijas komisijas locekle
LU MF Domes locekle
LU MF Studiju padomes locekle
LU MF Promocijas padomes locekle
LU MF Doktorantūras padomes locekle
LU MF Farmācijas programmu direktore
LU MF Arodgrupas biroja priekšsēdētāja
LU MF Zinātniskās komisijas locekle
LU MF rakstu „Medicīna” redkolēģijas locekle
LU Arodbiedrības priekšsēdētājas vietniece
Latvijas Farmakologu biedrības locekle
Latvijas Farmaceitu biedrības valdes Izglītības grupas locekle
Žurnāla „Latvijas Ārsts” padomes locekle
LZA grantu projektu recenzente molekulārajā bioloģijā, medicīnā, IZM lietišķajos pētījumos un valsts programmās un LZP doktorantūras finansētajos grantos
2003-2005 eksperte Marijas Kirī grantu aktivitātēs, Brisele, Beļģija
Sestā ietvara eksperte ES grantiem medicīnā, Brisele, Beļģija
2007.g. H.Grindeļa balva par ieguldījumu farmaceitu izglītībā un zāļu mērķproteīnu pētījumiem
2005.g. balva L’Oreal, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas, LZA „Sievietēm zinātnē”
 
2008. gada 20. martā