Dainis Krieviņš

Profesors
Medicīnas fakultāte Ķirurģijas katedra
Studiju direktors
Rezidentūras attīstības programma

Papildus informācija

Dr.med., asoc. prof. Dainis Krieviņš
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)


Dzimšanas gads: 1967.

Izglītība:

1975.–1986. Cēsu 1.vidusskola
1986.–1993. Latvijas Medicīnas akadēmija (Med. Dr., ar izcilību Nr. 30106)

Pēcdiploma izglītība:

1991. Milānas Universitāte, Milāna, Itālija (Kurss ķirurģijā)
1992. Vallodolid Universitāte, Spānija (Kurss ķirurģijā)
1993. Čikāgas Universitātes Pritsker medicīnas skola, ASV (Apmācības un pētniecības programma ķirurģijā)
1993.–1995. Latvijas Medicīnas akadēmija P.Stradiņa klīniskā slimnīca (Rezidentūra ķirurģijā)
1995. Southwest Medical Teams Sandjego, Kalifornija, ASV (ACLS (Paplašinātās sirds-plaušu reanimācijas instruktoru kursi))
1995.–1998. Latvijas Medicīnas akadēmija P.Stradiņa klīniskā slimnīca (Rezidentūra asinsvadu ķirurģijā)
1996.-1997. Stanforda Universitātes Medicīnas skola, Palo Alto, Kalifornija, ASV (Zinātniskā rezidentūra asinsvadu ķirurģijā)
1997.-2000. Stanforda Universitātes Medicīnas skola, Palo Alto, Kalifornija( Invazīvās asinsvadu ķirurģijas kurss „Hands on”.)
2006. Leicester Royal Infirmary United Kingdom. (Invazīvās radioloģijas kurss).
2008 P.Stradiņa KUS (Dupleks ultraskaņas kurss)

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi :

1998. Aortas stentu-protēžu eksperimentālais modelis. Medicīnas doktors (Dr.med.) Nr. G-D 000467
2003.–2005. Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte Privātdocents Nr. 0001
2005.–patreiz Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte Asoc. Prof. Nr. 0179

Nodarbošanās:

1998.-patreiz P.Stradiņa klīniskā universitātes slimnīcas Asinsvadu ķirurģijas centrs, angioķirurgs
2006.-patreiz P.Stradiņa klīniskā universitātes slimnīcas Mācību un zinātnes direktors
2002.-2003. Latvijas Universitātes MF, stundu pasniedzējs ķirurģijā
2003.-2005. Latvijas Universitātes MF, privātdocents ķirurģijā
2005.-patreiz Latvijas Universitātes MF, asociētais profesors ķirurģijā

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:

1. 
D.Krieviņš. Hroniska venoza nepietiekamība. Nacionālais medicīnas apgāds. Rīga, 2002; 105. lpp.
2.  D.Krieviņš. Neatliekamā medicīniskā palīdzība. Traumas. NMPC. Rīga. 2001; 350 lpp.
3.  D.Krieviņš. Neatliekamā medicīniskā palīdzība. Sirds–plaušu reanimācija. 2.izdevums. NMPC, 2004; 383 lpp.
4.  V.Boka, J.Gardovskis, D.Ģīlis, D.Krieviņš, S.Kovaļovs, U.Mauriņš, S.Prāve, P.Priedītis, V.Zvirgzdiņš. Hroniskas venozas mazspējas diagnostika un ārstēšanas standarts. Rīga, Nacionālais medicīnas apgāds. 2004. 61 lpp.
5.  D.Krieviņš. Zīdaiņu un bērnu kardiopulmonālā reanimācija. Bērnu ķirurģija. A.Pētersons. Nacionālais medicīnas apgāds. Rīga, 2005; 33.-43.lpp.
6.  D.Krievins, U.Maurins, S.Kovalevs, G.Mednis, S.Thor, E.Lietuvietis, A.Lacis, V.Aleksandrovics Conservative vs. SEPS Treatment of venous statis ulcers. Rīgas Stradiņa Universitātes medicīnas nozares zinātniskā konference. Rīga. Rakstu krājums. 2003; 157–159.
7.  D.Krieviņš, J.Jušinskis, V.Suhorukovs, S.Truškovs, V.Ševeļovs. Haemodialīzes centrālo vēnu katetru implantācija ultrasonoskopijas kontrolē. Latvijas Ķirurgu žurnāls. 2004; 4:82–85.
8.  D.Krieviņš, A.O.Balode, P.Ivanova, N.Tomiševa. Antibiotiku terapijas nozīme hronisku venozu čūlu ārstēšanā. Latvijas Ķirurgu žurnāls. 2004; 4:26–30.
9.  A. Zvaigzne, V. Pirags, D. Krievins, K. Zarins. Diabetes and abdominal aortic aneurysm – what is the link? Latvijas Ķirurgu žurnāls. 2004; 4:108–112.
10. D.Krievins, J.Volkolakovs Jr., P.Stradins, A.Zvaigzne, K.Kupch, K Zarins.Measurement of Normal Adult Aortic Dimensions with Helical Computed Tomography (Helical CT). Latvijas Ķirurgu žurnāls. 2004; 4:31–35.
11. L.Jaurgeui-Paredo, S.Babazadeh, E.Sealtzer, L.Goldberg, D. Krievins, M.Frederick, D.Krause, I.Satilovs, Z.Endzinas, J.Breaux, W.O`Riordan. Randomized, Double-Blind Comparison of Once-Weekly Dalbavancin versus Twice-Daily Linezolid in the Treatment of Complicated Skin and Skin Structure Infections. Clinical Infectious Diseases. 2005.
12. D.Krievins, S.Peloquin, D.Akers, A.Jasovich, G.Siami, H.Waskin. Once-Daily Garenoxacin (GRN) IV to PO vs QID Piperacillin/Tazobactam (P/T) IV to TID Amoxicillin/Clavulanate (A/C) PO for the Treatment of Complicated Skin Infections.45th Annual Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy (ICAAC); December 16-19, 2005, 385; Washington D.C., USA. (Abstract book).
13. D.Krievins, S.Thor, E.Lietuvietis, G.Mednis, A.Lacis, S.Kovalev, V.Aleksandrovich, K.Kupch. Combined operative and endovascular revascularization of lower extremities. 5-year follow-up. Angiology and Vascular Surgery. 2005.
14. D.Krievins, K.Kupcs, E.Lietuvietis, J.Rits, K.Kisis. Treatment of Posttraumatic Subclavian Pseudo-aneurysm with an Endovascular Stentgraft. Latvijas Ķirurgu žurnāls. 2005; 5:69-71.
15. D,Krievins, C.Le Devehat, G.Herrera. Microbiologic Efficacy of Garenoxacin vs Comparators in Complicated Skin and Skin Structure Infections;16th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID) Annual Meeting; April 1-4, 2006; (Abstract book).
16. I.Trujillo, D,Krievins, C.Le Devehat, D.Akers, S.Peloquin, G.Herrera. Microbiologic Efficacy of Garenoxacin vs Comparators in Complicated Skin and Skin Structure Infections;2006 European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID) Annual Meeting; April 1-4, 2006; Nice, France. (Abstract book).
17. D,Krievins, C.Le Devehat, G.Herrera. Microbiologic Efficacy of Garenoxacin vs Comparators in Complicated Skin and Skin Structure Infections;16th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID) Annual Meeting; April 1-4, 2006; Nice, France. (Abstract book).
18. D.Krievins, A.Balode, W.Zeng, R.S.Strauss. Frequencu of Panton-valentine Leukocidin (PVL) in Staphylococcal Isolates in Latvian Patients with Complicated Skin and Skin Structure Infections (cSSSI); 46th Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy (ICCAC); September 27-30, 2006; San Francisco, CA. (Abstract book).
19. S.N.Tkhor, D.Krievins, K.Kupcs, J.Jansons, M.Malinja. Revascularization for aortoarteritis. 56th ESCVS International Congress; May 17-20, 2007; Venice, Italy. (Abstract book).
20. D.Krievins, A.Balode, W.Zeng, R.S.Strauss. Frequencu of Panton-valentine Leukocidin (PVL) in Staphylococcal Isolates in Latvian Patients with Complicated Skin and Skin Structure Infections (cSSSI); 46th Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy (ICCAC); September 27-30, 2006; 322; San Francisco, CA. (Abstract book).
21. Patricija Ivanova, D.Krievins, A.Balode, E.Lietuvietis, J.Rits, N.Tomiseva. The importance of bacterial colonization on venous ulcer healing. Journal of Phlebologie. 2006; 4:A23-A24.
22. Dainis Krievins, U.Maurins, S.Kovalovs, G.Mednis, S.Thora, E.Lietuvietis, A.Lacis, Valerijs Aleksandrovics. Midle – term results of Conservative vs. SEPS treatment of venous stasis ulcer. Journal of Phlebologie. 2006; 4:A27-A28.
23. D.Krievins, A.Balode, E.Lietuvietis, K.Kisis, J.Rits, D.Jakovicka. The role of Panton-Valentine Leukocidin in Staphylococcal Isolates in Patients with Complicated Skin and Skin Structure Infections. Latvijas ķirurgu žurnāls. 2006; 6:82-85.
24. P.Tretjakovs, A.Jurka, A.Stifts, P.Ivanova, D.Krievins, A.Jansone, J.I.Aivars, V.Pirags. The Effect of Serotonin 5-HT2 Receptor Inhibitor on Vasomotor Responses. Vascular Disease Prevention, 2006, Vol. 3, 4:297-304.
25. V.Boka, J.Gardovskis, D.Ģīlis, D.Krieviņš, S.Kovaļovs, U.Mauriņš, S.Prāve, P.Priedītis, V.Zvirgzdiņš. Hroniskas venozas mazspējas diagnostika un ārstēšanas standarts. Rīga, Nacionālais medicīnas apgāds. 2004. 61 lpp.
26. D.Krieviņš, A.Kalvelis, S.Lejniece, J.Gardovskis, M.Jansone, V.Zvirgzdiņš, J.Raiberts, N.Pavlovs, A.Martinsons, E.Vjaters, U.Mauriņš, P.Priedītis, J.Ķīsis, S.Kovālovs. Dziļo vēnu tromboze (DVT): Diagnostika, profilakse, ārstēšana. Vadlīnija. Rīga, Sanofi-Aventis. 2007. 68 lpp.
27. J.Rits, J.Savlovskis, K.Kisis, M.Gedins, A.Lacis, S.Kovalovs, V.Aleksandrovics, S.Thor, G.Mednis, E.Lietuvietis, D.Krievins. Treatment for Spontaneous Dissection of the Abdominal Aorta. . Latvijas Ķirurģijas žurnāls. 2007; 7:57-59.
28. D.Krievins, A.Petersons, O.Volrats, K.Kisis, J.Krasts, H.Kidikas, K.Kupcs. Teenager with Aplasia of Inferior Caval Vein and Thrombosis of Both Iliofemoral Veins. Latvijas Ķirurģijas žurnāls. 2007; 7:60-62. S.N.Tkhor, D.Krievinsh, A.Lacis, K.Kupchs, J.Jansons. Different techniques for aortic arch and supraaortic branch aneurysm repair. Interactive Cardiovascular and Thoracic surgery. 2008; 7(suppl.1), S99.
29. J.Rits, J. Herwaarden, A. K. Jahrome, D.Krievins, F.L.Moll. The Incidence of Arterial Stent Fractures With Exclusion of Coronary, Aortic, and Non-arterial Settings. European Journal of Vascular Surgery. 2008. European J Vasc Endovasc Surg. 2008:36, 339-345.
30. Vascular and Endovascular Consensus Update. Roger M Greenhalgh redakcija. Conservative versus subfascial endoscopic perforator surgery for venous stasis ulcers. D.Krievins. J.Rits. Londona, Anglija. 2008;696-702.lpp.
31. Asinsvadu ķirurģijas atlants. Kristaps Zariņš un Brūss Gevercs. (Zinātniskais redaktors latviešu izdevumam – D.Krieviņš). Rīga, 2008; 293.lpp.
 
Zinātniski pētnieciskā darbība:

1. 
Klīniskais pētījums. LZP grants. Mazinvazīvās asinsvadu ķirurģijas metožu klīniskās efektivitātes un pacientu pēcoperācijas dzīves kvalitātes rezultātu novērtējums. Latvija. 2002–2005.. Projekta vadītājs.
2.  Ģimenes ārstu institūcijas darbības izvērtējums. Pasaules Bankas pētījums. Pētnieks. 2003.
3.  Klīniskais pētījums. LZP grants. Mazinvazīvās asinsvadu ķirurģijas metožu klīniskās efektivitātes un pacientu pēcoperācijas dzīves kvalitātes rezultātu novērtējums. 2006.-2008. Projekta vadītājs.
4.  Valsts pētījumu programma. Latvijas iedzīvotāju dzīvildzi un dzīves kvalitāti apdraudošo galveno patoloģiju zinātniska izpēte ar multidisciplināra pētnieciska konsorcija palīdzību. Apakšprojekta vadītājs. 2006.-turpinās.
5.  I.-IV. fāzes starptautiski klīniskie pētījumi zālēm un medicīniskajām ierīcēm. No 1995. gada  – 26 pētījumos padošais pētnieks. 1995.-turpinās.
 
Akadēmiskie kursi:
  • Specializētā ķirurģija un anestezioloģija,  A daļa,  1 kredītpunkts
  • Angioloģija,   B daļa,  2 kredītpunkti
  • Veselība XXI gadsimtā, C daļa, 2 kredītpunkti
Papildus ziņas par profesionālo darbību:

1993 – patreiz Latvijas ķirurgu biedrība Biedrs
1995 – patreiz Latvijas Neatliekamās palīdzības un katastrofu medicīnas asociācija Biedrs
1995 – patreiz National Disaster Medical System of the United States of America (ASV) Goda biedrs
1998 – patreiz European Society of Vascular Surgery Biedrs
1998 – patreiz European Society of Cardiovascular Surgery Biedrs
1998 – patreiz Latvijas Asinsvadu ķirurgu asociācija Biedrs
2002 – patreiz Latvijas Fleboloģijas biedrība Prezidents
2002 – patreiz International Union of Angiology Biedrs, Latvijas pārstāvis
2003 – patreiz Krievijas angiologu un asinsvadu ķirurģijas biedrība Biedrs
2004 – patreiz Baltic Atherosclerosis Society Biedrs
2005 - patreiz Latvijas Aterotrombozes biedrība Viceprezidents
2008. gada 17. decembris