Andrejs Ērglis

Institūta direktors
Kardioloģijas un reģeneratīvās medicīnas institūts
Profesors
Medicīnas fakultāte Internās medicīnas katedra
Rektora padomnieks
Vadība

Papildus informācija

Dr.med., asoc. prof. Andreja Ērgļa
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
 
Dzimšanas gads:  1964.
 
Izglītība

1989 Ārsts, Rīgas Medicīnas institūts, Ārstniecības fakultāte
2000-2006 Doktorantūra Latvijas Universitātē (LU)
 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:

2006  Medicīnas doktora zinātniskais grāds internajā medicīnā, Dr. med.
2006 - Vadošais pētnieks, LU Kardioloģijas institūtā
2007 - Asociēts profesors, LU Medicīnas fakultātē
2008 - LU Kardioloģijas institūta direktors
2008 - LZA Korespondētājloceklis
 
Nodarbošanās:

1991-2006 Asistents, LU Kardioloģijas institūts
1999- Vadītājs, 32. invazīvās un neatliekamās kardioloģijas nodaļa, Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca (KUS) 
2005- Vadītājs, Latvijas Kardioloģijas centrs, Paula Stradiņa KUS
2006- Vadītājs, Stratēģijas padome un Mācību un zinātnes padome, Paula Stradiņa KUS
2006- Vadošais pētnieks, LU Kardioloģijas institūts
2007- Asociēts profesors, LU Medicīnas fakultāte
 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:

1. 
Erglis A, Kumsars I, Niemelä M, Kervinen K, Maeng M, Lassen JF, Gunnes P, Stavnes S, Jensen JS, Galløe A, Narbute I, Sondore D, Mäkikallio T, Ylitalo K, Christiansen EH, Ravkilde J, Steigen TK, Mannsverk J, Thayssen P, Hansen KN, Virtanen K, Helqvist S, Vikman S, Wiseth R, Aarøe J, Puhakka M, Thuesen L, for the Nordic PCI Study Group. Randomized Comparison of Coronary Bifurcation Stenting with the Crush versus the Culotte Technique Using Sirolimus Eluting Stents: The Nordic Stent Technique Study. Circulation: Cardiovasc Intervent (in press)
2.  C. Stettler, S. Allemann, S. Wandel, A. Kastrati, M.C. Morice, A. Schömig, M.E. Pfisterer, G.W. Stone, M.B. Leon, J.S. de Lezo, J.-J. Goy, S.-J. Park, M. Sabaté, M.J. Suttorp, H. Kelbaek, C. Spaulding, M. Menichelli, P. Vermeersch, M.T. Dirksen, P. Cervinka, M. De Carlo, A. Erglis, T. Chechi, P. Ortolani, M.J. Schalij, P. Diem, B. Meier, S. Windecker, P. Jüni. Drug eluting and bare metal stents in people with and without diabetes: collaborative network meta-analysis. BMJ 2008;337:a1331
3.  Erglis A, Narbute I, Kumsars I, Jegere S, Mintale I, Zakke I, Strazdins U, Saltups A. A randomized comparison of paclitaxel-eluting stents versus bare-metal stents for treatment of unprotected left main coronary artery stenosis. J Am Coll Cardiol. 2007;50(6):491-497.
4.  Kardiovaskulāro slimību (KVS) profilakses vadlīnijas /Latvijas kardiologu biedrība; sagat. darba grupa: A.Ērglis, A.Kalvelis, A.Lejnieks, V.Dzērve, G.Latkovskis, I.Mintāle, I.Zakke, I.Rasa. -Rīga, 2007.- 126. lpp
5.  Stabilas stenokardijas vadlīnijas /Latvijas kardiologu biedrība; sagat. darba grupa: A.Ērglis, A.Kalvelis, J. Jirgensons, O. Kalējs, I.Zakke, I.Mintāle, I. Narbute, M. Keiša. -Rīga, 2007.- 96. lpp

Raksti recenzētos izdevumos   17
Citas publikācijas, t.sk., konferenču tēzes  102

Zinātniski pētnieciskā darbība:

2005-2008 Vadītājs (no 2006) LZP grantā No 05.1815: “Aterosklerotiskās plāksnes modifikācijas nozīme koronāro artēriju sarežģītu bojājumu intervences laikā, apsekošanas periodā un neointimas proliferācijas saistība ar slimības ģenētiskajiem un iekaisuma riska faktoriem”.
2005-2008   Vadītājs (no 2007) LZP grantā No 05.1820: “Sekundāro riska faktoru pētījuma un novērtējuma turpinājums koronārās sirds slimības izcelsmē un progresēšanā”.
2006-2009 Valsts pētījuma programmas „Galveno Latvijas iedzīvotāju dzīvildzi un dzīves kvalitāti apdraudošo patoloģiju zinātniska izpēte ar multidisciplināra pētnieciskā konsorcija palīdzību” projekta Nr. 1 „Jaunu sirds un asinsvadu slimību agrīnās diagnostikas un profilakses metožu izstrāde” vadītājs.
2005- Vadības komitejas (Steering Committee) loceklis starptautiskiem Ziemeļvalstu daudzcentru pētījumiem „Nordic Bifurcation Study: Randomized Study on Simple Versus Complex Stenting of Coronary Artery Bifurcation Lesions”, „Nordic Bifurcation Study II” un Nordic Bifurcation Study III”.
 
Akadēmiskie kursi:

Kardioloģija, B daļa, 2 kredītpunkti
Terapija, A daļa, 3 kredītpunkti
 
Papildus ziņas par profesionālo darbību:

Latvijas Kardiologu biedrības prezidents, Latvijas Invazīvās kardioloģijas attīstības biedrības valdes priekšsēdētājs, Baltijas Invazīvās kardioloģijas biedrības prezidents, Amerikas Kardiologu koledžas īstenais loceklis, Eiropas Kardiologu biedrības īstenais loceklis, Eiropas perkutānās kardiovaskulāro intervenču asociācijas nacionālās komitejas loceklis.
2003. gadā 4. šķiras Triju Zvaigžņu Ordenis.
2005. gadā Ministru Kabineta Goda raksts par lielu un nozīmīgu ieguldījumu invazīvās kardioloģijas attīstībā Latvijā
2006. gadā Ministru Kabineta balva par lielu un nozīmīgu ieguldījumu invazīvās kardioloģijas attīstībā Latvijā
2008. LR Aizsardzības ministrijas apbalvojums „Atzinības Goda zīme”
 
2008. gada 17. decembrī