Andrejs Reinfelds

Profesora p.i.
Fizikas,matemātikas un optometrijas fakultāte Matemātikas nodaļa Diferenciālvienādojumu un tuvināto metožu katedra