Svetlana Kovaļčuka

Vadošais pētnieks
Filozofijas un socioloģijas institūts