Aija Linē

Asociētais profesors
Bioloģijas fakultāte Molekulārās bioloģijas katedra