Mārtiņš Kaprāns

Pētnieks
Filozofijas un socioloģijas institūts